Tør stå frem i klassen uden rystende hænder og stemmer

Musik og drama på Gungehusskolen, - et projekt der er værd at fortsætte...

l - Vi priser os lykkelige for, at det ikke kun er en èngangsforestilling! Projektet fortsætter og fortsætter, så Gungehusskolen kan få det musiske omdrejningspunkt, vi så længe har ønsket. Og indtil nu er det i sandhed en succes, som er værd at fortsætte... Således kommenterer Anja Kjær, en af lærerne på Gungehusskolen, det spændende musik- og dramaprojekt, der - sammen med Hvidovre Musikskole - blev igangsat for et halvt år siden. Anja Kjær siger om de tre nye elementer i undervisningen bl.a.: Musik for de mindste: - Det er mægtigt sjovt, og eleverne får via legen musikken ind i kroppen. En vigtig introduktion til musikken, da de allerede fra 3. klasse skal lære at spille på et blæseinstrument i et stort orkester. Kropslige udtryk via dans: - En dygtig instruktør har formået at få eleverne til at overgive sig til dansen - også drengene. De har bl.a. lavet mini-opvisninger for hinanden, og i det kommende år skal der laves en egentlig koreografi. Drama for de større: - En professionel skuespiller har sat sving i tingene med morsomme øvelser for ansigt, stemme og krop, og senere er det blevet til improvisations- og parathedsøvelser samt små dramatiseringer. Og fra kun at kunne grine af hinanden, kan eleverne nu i vid udstrækning grine med hinanden. Eleverne oplever større tryghed ved hinanden og tør stå frem i klassen uden rystende hænder og stemme... m-

Publiceret 03 January 2007 10:28