DUMÅSKAMME DIG HOLGER!

Vi er blevet fyldt med falske forhåbninger, skriver MAJA RASMUSSEN i anledning af Hvidovre Børne- og Pigekors nedlæggelse:

Jeg har med stor interesse læst de indlæg, der har været i Hvidovre Avis vedrørende Hvidovre Børne - og Pigekors nedlæggelse. Jeg er - eller rettere jeg var medlem - af Hvidovre Pigekor, da det enerådigt blev nedlagt af Musikskolen uden, at vi som kormedlemmer havde noget at skulle have sagt! I starten af juni måned blev Pigekoret orienteret om, at vores dygtige dirigent og pianist, Inger og Asbjørn, havde valgt at stoppe i koret. Imidlertid lovede Holger Steinrud ved sit personlige fremmøde Pigekoret, at koret skam fortsatte, at han "allerede havde fundet ny pianist og dirigent og at planlægningen af korets Kina-tur i 2007 også ville fortsætte". Koret var selvfølgelig ked af at skulle sige farvel til Inger og Asbjørn, som mange af os har kendt siden vi startede i koret for over 10 år siden. Men vi var både klar og villige til at starte et nyt kor. Da den nye sæson skulle til at starte i august, var der imidlertid ingen i koret, der havde hørt noget om det nye kor, hvilket vi alle undrede os over. Jeg kontaktede Musikskolen via mail d. 14. september og igen d. 24. oktober for at få vished om korets fremtid, men trods min direkte henvendelse og klage over den manglende underretning af koret, fik jeg intet svar. Jeg prøvede endda at minde Musikskolen om, at den som en del af den kommunale enhedsforvaltning er underlagt nogle helt basale krav om god forvaltningsskik over for en borgers henvendelse, men intet hjalp. Musikskolen var tavs som altid. Først den 22. november 2006 blev korets medlemmer ved brev fra Holger Steinrud gjort bekendt med korets nedlæggelse. Uværdig behandling Det er simpelthen så uværdigt at behandle os på den måde! Vi er mange, der har været en del af både børne- og pigekoret i over et årti. Vi har knyttet venskaber igennem årene og på de mange ture, som vi har været på. Jeg er sikker på, at der er mange i Hvidovre, der enten selv har været medlem af et af korene eller har haft fornøjelsen at se en af vores koncerter, der er kede af denne nedlæggelse. Det gør det kun værre, at vi faktisk stadig er mange, der gerne ville have fortsat i koret. Det er rigtigt, at Pigekoret har haft svært ved at skaffe nye medlemmer, men Musikskolen har jo heller ikke gjort noget for at promovere koret. Det er til gengæld ikke rigtigt, når Holger siger, at man bare kunne komme direkte ind fra gaden og være med. Alle har været igennem en optagelsesprøve, og mange er således også blevet valgt fra. Dette burde Holger som Musikskolens leder da vide, eftersom det har været sådan siden Poul Schønnemann startede koret i 1974! Holger "savner høj musikalitet og kvalitet i koret", men den har vi aldrig manglet. Vi har altid modtaget ros, har deltaget i korkonkurrencer, og er endda så sent som sidste år blevet valgt af Frans Bak til at synge en af hans sange til en stor konkurrence inden for moderne klassisk musik i Radiohuset. Tæller det da ikke for noget?! Holger du skulle skamme dig! Vi føler ærligt talt, at du har fyldt os med løgn og falske forhåbninger, eftersom vi ikke føler, at du på nogen måde har kæmpet for korets overlevelse. Hvorfor tog det så lang tid før vi fik svar? Hvorfor kan koret ikke fortsætte med de medlemmer, der nu engang er? Det kunne jo danne basis for et nyt kor. Vi har så sent som den 18. november holdt en rigtig god koncert. En koncert, som ikke kunne aflyses og som vi derfor valgte at udføre, selvom vi endnu ikke vidste, om koret stadig eksisterede eller ej. Vi var 15 i koret til den koncert og det fungerede fint! Vi fik stående applaus og meget ros. Derfor kan vi kun stå uforstående overfor beslutningen om nedlæggelsen. Vi er i koret blevet tilbudt at være med til at starte et nyt kor i Gladsaxe Kommune, og vi er mange, der kraftigt overvejer dette. Det er altså ikke engagementet, der mangler. Men skal det virkelig komme så vidt, at de musikinteresserede unge i Hvidovre skal søge til andre kommuner for at få opfyldt deres ønske om at være en del af det fantastiske fællesskab, som et kor er? Som Kirsten Karkov i sit læserbrev skriver, så bør man ikke opgive så let! Med venlig hilsen Maja Rasmussen Kormedlem siden 1995

Publiceret 03 January 2007 10:28