LOVEN ER VEL LIGE FOR ALLE

Hvorfor skal vi rive en carport ned når kommunen indrømmer at der findes masser af andre ulovligt opførte byggerier i kommunen der ikke skal?, spørger HENNING JOHANSEN:

Folketinget lov giver landets love. Kommunes udvalg laver retningsliner Kommunalbestyrelsen bestemmer (simpelt flertal) Kommunens udvalg skal håndhæve egne retningsliner Så jeg vil endnu engang henvise til mødet på Avedøre-skoles selskabslokaler med direktør Anders Thanning fra Teknik og Miljø. På dette møde kom han, Anders Thanning, med den udtalelse at Teknik og Miljø udmærket godt vidste, at der fandtes mange ulovlige byggerier i kommunen. Det være sig carporte -garager -terrasser -ude/havestuer, men at man grundet ressourcemangel, ikke fandt det muligt at følge op på disse ulovligheder. Også selvom disse er op mod 4-8 år, eller ældre. Så længe kommunalbestyrelsen/udvalg ikke er i stand til at udføre, det arbejde de selv har pålagt sig, så længe bliver loven ikke lige for alle. Det er derfor uforståeligt at min søns carport skal, nedrives, eller flyttes. Så længe der stadig er andre, der ligger uden for loven, med deres byggerier, der end ikke er søgt byggetilladelse på. Carporten, på Strandholms alle 53b, blev bygget på, for os, et lovligt grundlag. Da vi trods alt fulgte, de af kommunen, udstukne retningsliner. Vi søgte med tegninger og det hele, uden forsøg på at skjule noget, og uden personlig gevinst af nogen art. Penge eller lignende... Gid vi havde fået det brev... Kommunalbestyrelsen sagde nej Men var de klar over, hvor mange ulovlige byggerier, der ligger i kommunen ER LOVEN LIGE FOR ALLE ? Kommunens øverste myndighed, Borgmester Britta Christensen, samt Kommunalbestyrelsen, har et stort hængeparti. Dette bør der rettes op på. Med venlig hilsen Henning Johansen

Publiceret 03 January 2007 10:28