Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

SÅ BEGYNDER VI PÅ EN HELT FRISK

Nytårsbetragtninger af regionsrådsformand VIBEKE STORM RASMUSSEN:

Flyttebilerne har kørt i pendulfart og flyttekasserne er pakket til bristepunktet. Alle de administrative medarbejdere i Københavns og Frederiksborg amter, i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) er blevet flyttet op og ned og ud og hen. Stressmålerne har været i det røde felt og juleferien har været et nødvendigt, tiltrængt pusterum for mange offentligt ansatte. Her I starten af 2007 begynder vi på en frisk. Amterne, HUR og H:S er nu historie og Region Hovedstaden en realitet. Igennem hele 2006 har tusindvis af medarbejdere forberedt den nye region - og afviklet det gamle. Regionen bliver landets største med 1,6 mio. indbyggere, godt 36.000 medarbejdere på 10 hospitaler, en række psykiatriske centre og handicapinstitutioner. Desuden har Region Hovedstaden en overordnet rolle med at stå for den samlede regionale udviklingsplan for hele regionen. En stor og krævende proces Med samlingen af det administrative personale er den første etape af strukturreformen ved at være i mål. Men i 2007 skal regionen til at gennemføre selve det, der er grundideen med hele reformen: at få samlet, udviklet og fremtidssikret sundhedsvæsenet i den nye region. At få samlet fire meget forskellige sundhedsvæsener fra de gamle enheder til et nyt, sammenhængende sundhedsvæsen. Det er en stor og krævende proces. Processen er blevet grundigt forberedt gennem hele 2006. Alle de lægelige specialer - også inden for psykiatrien - er blevet beskrevet af fagfolkene. Regionen har efter sommerferien nedsat 40 sundhedsfaglige råd inden for hvert speciale. Rådene har svaret på en række spørgsmål om, hvor mange borgere, der skal være for hver hospitalsafdeling for at det er forsvarligt at opretholde afdelingen, hvis kvaliteten skal være i orden. Her står vi foran nogle vigtige udfordringer. Udviklingen indenfor lægevidenskaben går fantastisk hurtigt i disse år. Vi kan behandle flere og flere for mere og mere. Men det koster. Og investeringerne i det danske sundhedsvæsen har ikke fulgt med. Hvor de lande vi normalt sammenligner os med har øget investeringerne med fire procent om året i sundhedsvæsenet, har Danmark kun øget investeringerne med to procent. Men vi kan ikke spare os til et sundhedsvæsen i verdensklasse. Operationer i dag er højteknologiske – ligesom med vores biler. I gamle dage kunne vi sende vores biler til en hvilken som helst mekaniker – en motor var en motor. I dag har mekanikerne specialiseret sig i enkelte bilmærker. På samme måde med hospitalsbehandlingen. Lægerne skal lave mange af den samme type operationer for at få den nødvendige rutine, så kvaliteten er i orden. Det vil vi alle sammen gerne have, når vi skal lægge krop til. Men det betyder også, at vi ikke kan have alle specialer på hvert af de 10 hospitaler i regionen. Samme problematik gør sig til en vis grad også gældende for de medicinske områder. At tage sig af ældre, medicinske patienter handler selvfølgelig om nærvær og omsorg. Men der er også mange specialiserede og komplicerede udfordringer indenfor medicinen, der kræver ekspertise. Som gammel fejler vi ofte mange forskellige ting på en gang, der indvirker på hinanden. Derfor bliver vi nødt til at acceptere, at hospitalsbehandlingen er og bliver endnu mere specialiseret. Det vil alt sammen afspejle sig i den hospitals- og psykiatriplan regionen præsenterer i slutningen af januar. Fokus vil være på hvordan vi både kan forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen, hvordan vi får mest mulig sundhed for de penge, der er til rådighed - og hvordan vi samtidig sikre nærvær og nærhed. Godt nytår Vibeke Storm Rasmussen

Publiceret 03 January 2007 10:28