3,5 millioner kr. i gave fra ministeriet

Hvidovre har fået penge til endnu bedre ledelse i kommunens børneinstitutioner

Hvidovre Kommune fik lige før jul en julegave fra Familie- og Forbruger-ministeriet. Gaven lød på 3,5 millioner kroner til et projekt, der sætter fokus på ledelse i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Pengene fra Familie- og Forbrugerministeriet kommer fra en pulje, der er afsat til at støtte kommunerne i at skabe en bedre kvalitet i institutionerne. Hvidovre Kommune var blandt de 115 ansøgere til puljen, og kommunen var altså imellem de udvalgte 38, der fik del i puljepengene. Hvidovre Kommune får 3,5 millioner kroner til et projekt, der skal styrke kompetencen og kontinuiteten i ledelsen i kommunens børneinstitutioner. - Projektet er tænkt som en ekstra håndsrækning til ledere og souschefer i Hvidovre kommunes dagtilbud, siger Tim Vikær Andersen, der er ansat som projektleder på det 3-årige ledelsesprojekt. Udgangspunktet for projektet er, at ledere og souschefer i Hvidovres børneinstitutioner og dagpleje skal være rustet til at håndtere de mange nye lovkrav om eksempelvis sprogvurdering, børnemiljø og pædagogiske læreplaner, der bliver stillet i disse år. - Vores institutionsledere og souschefer skal bl.a. have en håndsrækning i forhold til, hvordan man kan arbejde konstruktivt med diverse nye planer, som lovgivningen stiller krav om, fortæller Tim Vikær Andersen. En del af kompetenceudviklingen af lederne i Hvidovre Kommunes 54 daginstitutioner og dagplejen, kommer til at foregå på Center for Videregående Uddannelse (CVU) Storkøbenhavn, som kommunen samarbejder med om ledelsesprojektet. Udover at give lederne af kommunens daginstitutioner og dagpleje nogle nye kompetencer, så har projektet også til formål at give flere pædagoger mod på at søge lederstillinger. - Vi vil blandt andet lave nogle før-leder forløb, så vi får opkvalificeret pædagoger og souschefer, der kunne have lyst til at gå ledervejen, siger Tim Vikær Andersen. Nye lederemner får bl.a. mulighed for at lære af de ældre og erfarne institutionsledere, som skal engageres i mentor-ordninger. Med til projektet hører også, at Hvidovres 54 dagtilbud til småbørn skal til at bruge hinanden noget mere. Der skal laves netværk, hvor de enkelte institutionsledere kan hente og give gensidig inspiration - eksempelvis til, hvordan de kan arbejde med de nye sprogvurderinger af alle 3-årige. De 3,5 millioner kroner Hvidovre Kommune har fået til ledelsesprojektet på daginstitutionsområdet er en del af en pulje på i alt 2 mia. kr., der er afsat til at skabe bedre kvalitet i daginstitutioner og dagpleje i 2006-2009.

Publiceret 09 January 2007 15:55