Peter Aalbæk Jensen, direktør for Zentropa Film, udfordrer scenevante EU-politikere som forhandlingsleder på Avedøre Gymnasium på mandag.

Peter Aalbæk Jensen, direktør for Zentropa Film, udfordrer scenevante EU-politikere som forhandlingsleder på Avedøre Gymnasium på mandag.

Avedøre - EU’s centrum for en dag

Forhandlingsspil om beslutningsprocessen i EU bygger bro mellem EU og gymnasiet. Mange kendte mediefolk og politikere deltager i spillet

Mandag den 15. januar dyster 3.g'erne på gymnasiet i Avedøre i et stort EU-forhandlingsspil, basseret på beslutningsprocessen i EU. 3.g'erne bliver fordelt på 27 forhandlingsdelegationer og en række kendte politikere, pressefolk og andre mennesker med indsigt i EU, deltager som forhandlingsledere. Forhandlingsspillet sætter fokus på den udfordring, som EU står over for: Hvordan kan 27 lande blive enige om noget? Spillet opererer derfor med 27 delegationer, svarende til EU's 27 medlemslande. Med strategi og snilde skal delegationerne promovere og gennemføre netop deres mærkesag af de i alt 10 direktivforslag fra spillet. Under hele spillet presses delegationernes samarbejdsevner af udfordrende forhandlings-setups og hyppige deadlines. Forhandlingsspillet varer blot 3 timer og 15 minutter. Spillet udgør en del af et længere undervisningsforløb for hele gymnasiet, der sætter EU i centrum. Arrangementet kan i et bredere perspektiv ses som et led i de nytænkende undervisningsformer, der i øjeblikket er ved at blive udviklet på gymnasiet. Udviklingsarbejdet er sat i gang af skolens lærere og indbefatter bl.a. samarbejde med Danmarks Radio, Hvidovre Avis og EU-kommissionens Repræsentation i Danmark. Kendte forhandlingsledere En række gode navne har givet tilsagn om at deltage som forhandlingsledere. Blandt mange andre dukker journalist Martin Krasnik, Weekendavisen - chefredaktør på Politiken, Stig Ørskov - Lone Dybkær(MF) - Peter Aalbæk Jensen, Zentropa - Morten Messerschmidt(MF) og Charlotte Antonsen(MF) op på Avedøre Gymnasium på mandag. Arrangementet dækkes af Danmarks Radio, som kommer med to kamerahold. Der arbejdes også på at få de landsdækkende aviser til at dække forhandlingsspillet, ligesom Hvidovre Avis stiller et par avissider til disposition. - Vi er meget glade for, at Hvidovre Avis stiller et avisopslag til rådighed for vores store og nytænkende satsning, EU-forhandligsspillet på Avedøre Gymnasium, siger Christian Munch-Hansen og Mads Rangvid fra Avedøre Gymnasium... - En af aktiviteterne for eleverne denne dag er en avisredaktion, der vil følge dagens begivenheder og skrive artikler samt fotografere inden den afsluttende deadline ca. kl. 16.00. Det bliver så de bedste og mest egnede af disse artikler og billeder, som skal udvælges og bringes i Hvidovre Avis i ugen efter... oas

Publiceret 09 January 2007 15:55