De skattefri befordrings- og rejsegodtgørelser stiger

Små ændringer gældende fra den 1. januar

Medarbejdere, som anvender egen bil til erhvervsmæssig kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, får mulighed for en højere skattefri godtgørelse med virkning fra 1. januar 2007, og de skattefrie godtgørelser i forbindelse med rejser er ligeledes hævet fra nytår. Stigning på op til 5 øre pr. km For kørsel i egen bil indtil 20.000 km årligt er den skattefri godtgørelse i 2007 fastsat til 3,35 kr. pr. km , mod 3,30 kr. pr. km i 2006. Satsen for kørsel over 20.000 km årligt er uændret på 1,78 kr. pr. km. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Årsagen til de stort set uændrede satser er, at benzinpriserne ligeledes er stort set uændret og med en faldende tendens. Medarbejdere, der anvender egen cykel, knallert eller EU-knallert kan i 2007 uændret modtage en godtgørelse på op til 40 øre pr. km. Rejsegodtgørelsen stiger med 12 kr. pr. døgn Ved rejser med overnatning forhøjes den skattefri rejsegodtgørelsessats fra 417 kr. i 2006 til 429 kr. i 2007. For tilsluttende rejsedage kan skattefrit modtages op til 1/24 af disse beløb pr. påbegyndt time. Ved rejser i arbejdsgiverens tjeneste uden overnatning kan man få udgifterne dækket efter regning. Fri morgenmad, frokost og middag reducerer godtgørelserne med henholdsvis 15, 30 og 30 pct. Altid 25 pct. til småfornødenheder I lighed med tidligere nedsættes det beløb, der kan udbetales i skattefri godtgørelse, hvis der ydes fri kost. Der kan dog altid udbetales et skattefrit beløb til dækning af udgifter til småfornødenheder på indtil 25 pct. eller 107,25 kr. af godtgørelsen beregnet for den samlede rejse. Det gælder både ved rejser i Danmark og i udlandet. Udokumenterede logiudgifter op med 5 kr. Logiudgifter kan dækkes skattefrit med de faktiske, dokumenterede beløb, eller med en skattefri godtgørelse på 184 kr. pr. døgn. Muligheden for udbetaling af udokumenterede logigodtgørelser gælder ikke for ansatte, der transporterer varer eller personer, og ansatte, der gør tjeneste ombord på skibe o.lign. Mulighed for fradrag Hvis en lønmodtager opfylder betingelserne for at modtage skattefri rejsegodtgørelse, men enten ikke har modtaget den eller har modtaget mindre end standardsatserne, kan differencen trækkes fra. Lønmodtagere, der rejser efter regning, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst trække udgifter til småfornødenheder fra med 25 pct. af standardsatsen. Dokumenterede, faktiske rejseudgifter, der ikke bliver refunderet, kan ligeledes trækkes fra. Fradragene kan dog kun foretages i det omfang, de sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, overstiger 5.200 kr.

Publiceret 09 January 2007 15:55