"Ekstra" hjemmehjælp

Der skal i højere grad en tidligere tages højde for helt særlige situationer, når der tildeles hjemmehjælp. Der er ikke tale om en udvidelse af den kommunale service!

l I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at kommunen fremover vil inddrage et såkaldt omsorgskriterium ved vurderingen af borgerenes behov for hjemmehjælp. Det betyder, at der nu i forbindelse med bevillingen af hjemmehjælp- i højere grad end tidligere - vil være mulighed for at tage højde for helt særlige situationer hos den enkelte borger. Kommunalbestyrelsen skal derfor i nær fremtid behandle de ændrede kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp. Inden behandlingen når frem til byrådssalen, skal den dog først forbi såvel Socialudvalget som Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen har i forarbejdet til den politiske behandling foretaget ændringer i de hidtidige kvalitetsstandarder. Det pointeres, at det naturligvis ikke er muligt at beskrive samtlige "helt særlige situationer" ligesom det pointeres, at borgerne skal være i en helt ekstraordinær situation. Den "udvidede" kommunale hjemmehjælp skal have en helt afgørende betydning for borgerens fysiske eller psykiske trivsel. Det understreges fra Hvidovre Kommune, at borgerne ikke må opfatte ændringen som en generel serviceudvidelse, men derimod som en serviceudvidelse, der kan hjælpe borgere i helt ekstraordinære særlige situationer. oas

Publiceret 09 January 2007 15:55