Giver penge til ny legeplads

Nykredits Fond har fra oktober til december 2006 støttet 28 projekter landet over med tilsammen 1.263.154 kr. Et af de projekter, som har modtaget en donation fra Nykredits Fond, er legepladsen i Hvidovrebo Hvidovrebos afdeling på Kærstykkevej/Tavlekærsvej i Hvidovreby Strandmark er i gang med en større renovering. Nykredits Fond støtter projektet med 23.750 kr. til etablering af en ny legeplads. Nykredits Fond uddeler årligt i alt ca. 4-8 mill. kr. Fondens formål er at yde støtte til fremme af initiativer inden for dansk erhvervsliv, især byggesektoren, samt andre formål med tilknytning til Nykredits virksomhed. Nykredit Fond yder også økonomisk støtte til initiativer af forskningsmæssig og kulturel art samt almennyttig karakter.

Publiceret 09 January 2007 15:55