Max Mardorf.

Max Mardorf.

Mægleren skal se legitimation

Af Statsaut. ejendomsmægler & valuar Max Mardorf, home Hvidovre

Nyeregleri 2006 betyder, at ejendomsmæglerne nu har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig. Det gælderi henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Nogle kunder studser lidt over det, men det er altså et lovkrav. Legitimation skal indhentes, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med en kunde. Det betyder at: Du som sælger skal forelægge legitimation senest samtidig med, at du underskriver formidlingsaftale på salg af din ejendom. Du som køber skal forelægge legitimation senest samtidig med at du afleverer et købstilbud på ejendommen. Reglerne kræver, at ejendomsmægleren opbevarer legitimationen i mindstfem år. Det samme gælder dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner. Legitimation og registreringer vedrørende transaktioner kan gemmes i fysisk form eller på edb-medier. På Erhvervs- og selskabsstyrelsens forlangende, harejendomsmægleren pligt til at afgive dokumentation for at reglerne overholdes, herunder gælder også legitimationsoplysninger og interne retningslinier. Overtrædelse af disse regler straffes med bøde, udtaler statsautoriserede ejendomsmægler, cand . jur. Max Mardorf

Publiceret 09 January 2007 15:55