Helle Marie Danielsen vil give metoder til hvordan man taler med børn om troen.

Helle Marie Danielsen vil give metoder til hvordan man taler med børn om troen.

Når børn stiller svære spørgsmål...

Kursus-serie over tre onsdage i Kirkehøjskolen i Hvidovre

Ordet Gud og forestillinger om Gud er for børn noget hemmelighedsfuldt, der giver anledning til mange spørgsmål som ikke altid er lette at besvare. Men nu er der hjælp at hente for de forældre der i stedet for at ignorere barnets spørgsmål gerne vil tale med barnet om tro og tvivl. Cand. pæd. Helle Marie Danielsen vil, sammen med de øvrige undervisere i den lokale på Kirkehøjskole, give forældre og bedsteforældre nogle metoder til at tale med børn om deres tro på. Udgangspunktet er, at barnet har ret til religion, og at det betyder at man som forældre må overveje hvordan man vil møde barnet og dets spørgsmål. Børn og salmesang En hel kursusaften kommer til at handle om sangens betydning for barnet og om bevægelsens betydning for indlæring og hukommelse. Det er lektor ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium Anne-Mette Riis der deler ud af sine ideer til lege, sange og danse der kan bruges til det lille barn. Kurset falder godt i tråd med at der i alle fire kirker i Hvidovre er mulighed for at deltage i rytmik og babysalmesang. Kurset " Små børn og store spørgsmål" løber over tre aftener, og der er både mulighed for børnepasning og fællesspisning i forbindelse med kursusaftenerne. Programmet kan fås i kirkerne og på bibliotekerne og downloades fra kirkernes hjemmesider. Man tilmelder sig og betaler kun for de aftener man ønsker at deltage i, og deltagerprisen er 50,- kr. pr. kursusaften. Kurset holdes tre onsdage kl. 16.30 - 18.30 (24/1, 7/2 og 21/2) i Risbjerg Kirke og der er tilmeldingsfrist den 17. januar.

Publiceret 09 January 2007 15:55