Hvidovre Kommune er blevet røgfri. Kommunen indførte den 1. januar rygeforbud på alle kommunale arbejdspladser og i alle kommunale lokaler. Forbuddet gælder både kommunens ansatte og brugere af de kommunale lokaler. Kommunalbestyrelsen har - efter flere dispensationsansøgninger som alle er blevet afvist - besluttet, at der <I>ikke</I> kan dispenseres fra rygeforbuddet. Dog må beboere på plejehjem og hjemmehjælpsmodtagere fortsat ryge i deres eget hjem. Dog kan kommunalt ansatte, der udfører arbejde i private hjem henstille, at borgeren ikke ryger, mens arbejdet udføres.

Hvidovre Kommune er blevet røgfri. Kommunen indførte den 1. januar rygeforbud på alle kommunale arbejdspladser og i alle kommunale lokaler. Forbuddet gælder både kommunens ansatte og brugere af de kommunale lokaler. Kommunalbestyrelsen har - efter flere dispensationsansøgninger som alle er blevet afvist - besluttet, at der ikke kan dispenseres fra rygeforbuddet. Dog må beboere på plejehjem og hjemmehjælpsmodtagere fortsat ryge i deres eget hjem. Dog kan kommunalt ansatte, der udfører arbejde i private hjem henstille, at borgeren ikke ryger, mens arbejdet udføres.

Tobaksfri kommune

Publiceret 09 January 2007 15:55