Den nye Campingbog indeholder som noget nyt i år bl.a. GPS-adresser.

Den nye Campingbog indeholder som noget nyt i år bl.a. GPS-adresser.

Campingbogen 2007 er på gaden

Så er DCU Campingbogen 2007 her med frisk nyt layout, opdaterede facts om ca. to tusinde campingpladser rundt om i Europa inklusive Danmark. Forrest i bogen er der tips om campinglivet, hvor både nye campister, men også de mere garvede kan få repeteret, hvad man skal være særligt opmærksom på som campist året rundt. Desuden er der foran hvert land generelle oplysninger indhentet hos de pågældende landes turistbureauer og ambassader. Som altid er der en del nye campingpladser i bogen, ligesom enkelte er taget ud af den ene eller anden grund. Campingbogen indeholder mailadresser, og som noget nyt også GPS-adresser, hvor det er opgivet. Derudover har korttegneren fra Politikens Turen går til... , Peter Ladegaard lavet nye, mere udførlige oversigtskort, der viser flere veje. Bogen kan købes hos DCU, på deres hjemmeside, hos boghandlerne, på campingpladserne og hos campingvognsforhandlerne. Bogens pris er 105,-kr.

Publiceret 07 February 2007 10:07