- En fiasko...

- Levering af tidlig post har udviklet sig til en erhvervsfiasko for Post Danmark, mener Bent Aarrebo Pedersen...

l Kun 2.700 ud af forventet antal på omkring 20.000 - har for et gebyr på kr. 1.800 + moms - købt sig til før kl. 10.00 levering af deres post fra Post Danmark. - Ordningen har betydet en beskeden indtægt for Post Danmark på 4,85 mill. kroner- en indtægt der nok administrativt og i udbringning mere end æder sig selv op, siger Bent Aarrebo Pedersen, formand for Hvidovre Erhvervsforening og for Danmarks Handelsstandsforeninger... - Dertil blev der fra praksis med gratis postboks indført et postboksgebyr på kr. 600. Det har fået antallet af kunder med postboks til at falde til kun en trediedel - til ca. 20.000. Det må siges at være en eklatant strategifiasko for Post Danmark. Og på samme tid oplever vi, at klager over forsvundne breve og pakker er steget eksplosivt, påpeger Bent Aarrebo Pedersen. oas

Publiceret 07 February 2007 10:07