En ny støbning af foringen kan forlænge skorstenens levetid.

En ny støbning af foringen kan forlænge skorstenens levetid.

Gammel skorsten bliver som ny

l Nu kan der støbes en ny skorstensforing inde i den gamle murede skorsten– endda uden at slå hul i skorstensvæggen. Dårlig vedligeholdelse er et stort problem for ældre skorstene, som derfor let giver løbesod og kondensvand. Det går ikke bare ud over sikkerheden, men giver tillige et alt for højt brændselsforbrug. Men problemet kan nemt løses ved hjælp af en såkaldt foring, som støbes inde i den eksisterende skorsten. Det er det danske firma Isodor, der er i stand til at foretage en sådan støbning helt uden samlinger - og endda uden at skulle slå hul i skorstensvæggen. En nedsænket vibrationsmotor sørger for at stampe perlite letbetonen fast i gamle revner og sprækker uden den gradvise hævning. Resultatet bliver en brandstærk udstøbning samt en glat røroverflade. Under støbningen forsynes ISODOR-foringen med en ny renselem af beton, og der skæres en ny adgangs-kanal i den nystøbte foring. Til sidst isættes øverst en ståltop, der beskytter mod nedbrydning Den reducerede lysning (skorstenshullet) og den isolerende beton giver en højere røgtemperatur og dermed bedre brændselsøkonomi. Også i forbindelse med tilslutning af en brændeovn, er det vigtigt at få undersøgt, om det eksisterende skorsten opfylder sikkerhedskravene. Her kan en ISODOR-foring med sin mindre lysning bevirke, at røgen hurtigere forlader skorstenen - og dermed opfylder myndighedskravene. Arbejdet udføres af godkendte montører, herunder også autoriserede skorstensfejere.

Publiceret 07 February 2007 10:07