2 nye fodboldbaner er på vej i Avedøre januar 2007

2 nye fodboldbaner er på vej i Avedøre januar 2007

Kunstgræsbanen etableres på Avedøre stadion

Bedre udfoldelses- og udnyttelsesmuligheder op ad de to nuværende grusbaner

l FODBOLD: Det ligger nu fast, at den kommende kunstgræsbane i Hvidovre skal etableres på Avedøre stadion, tæt op ad de to nuværende grusbaner med lys, hvilket bl.a. vil betyde, at vintertræningen for Hvidovre-klubberne vil blive samlet her. Der her været flere forslag i omløb hvad angår placeringen af denne længe eftertragtede kunstgræsbane, bl.a. Dansborgskolens fodboldbane og grusbanen ved Friheden, men såvel Kultur- og Fritidsudvalget som forvaltningen finder, at en placering på Avedøre stadion vil give de bedste udfoldelsesmuligheder og ikke ramme den sparsomme banekapacitet i Hvidovre syd. Også opvarmningsareal I indstillingen hedder det bl.a., "at forslaget endvidere giver mulighed for, at der etableres et "kunstgræs opvarmningsareal" på ca. 20 x 80 meter, hvilket giver en mere optimal udnyttelse af banen, idet holdene kan opvarme på arealet, der tillige kan bruges til tekniske øvelser". Faciliteterne bliver ganske enkelt udnyttet langt bedre. Der kan blive visse problemer omkring en nødvendig træfældning på området, idet der står en række træer som adskillelse mellem de to eksistende grusbaner. Men disse træer er meget medtagne, ligesom bevoksningen er temmelig usammenhængende, hvorfor der er planer om at plante en ny række af 3,5 meter høje poppeltræer med en afstand på 5 meter i det nye skel, hvilket også vil harmonere godt med skellet, der afgrænser Avedøre stadion ud mod sletten, der også består af poppeltræer. Det forventes at etableringen af kunstgræsbanen påbegyndes i løbet af foråret. m-

Publiceret 07 February 2007 10:07