Nyansatte kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse

Mulighed i de første 60 arbejdsdage

Reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der stiller bil til rådighed for virksomheden, er kendte og godt indarbejdede. Der kan i 2007 skattefrit udbetales op til kr. 3,35 pr. km for de første 20.000 km og derefter kr. 1,78 pr. km for yderligere kørte km. Der skal være tale om erhvervsmæssig kørsel, og her er der helt præcise krav til, hvornår kørslen anses for at være erhvervsmæssig. I langt de fleste tilfælde giver det sig selv: En medarbejder bliver af virksomheden bedt om at køre et ærinde for virksomheden i sin egen bil, og det skal medarbejderen have godtgørelse for. Så enkelt er det. Skattefri kørselsgodtgørelse i 60 dages prøvetid Erhvervsmæssig kørsel kan dog også forekomme i andre sammenhænge. Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads anses således som erhvervsmæssig i op til 60 arbejdsdage. I realiteten betyder det, at man kan tilbyde en ansøger skattefri befordringsgodtgørelse i de første 60 dage af ansættelsen i et nyt arbejde. Eventuelt kan der ske modregning i den aftale månedsløn, så arbejdsgiverens samlede udgift ikke bliver større. Med den kamp der er om arbejdskraften i øjeblikket kan netop skattefri kørselsgodtgørelse i de første 60 dage være et godt tilbud i kampen om den rette medarbejder, især hvis der er langt mellem bopæl og arbejdsplads. De 60 arbejdsdage svarer stort set til 3 måneder, så prøveperioden kan på den måde "forsødes" med skattefri kørepenge. De 60 arbejdsdage gælder for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen - og omvendt. Det er uden betydning, om man kører turen en, to eller flere gange samme dag. Reglen kan i øvrigt også anvendes, hvis en medarbejder forflyttes enten midlertidigt eller vedvarende. Almindeligt kørselsfradrag efter 60 dage Når antallet af arbejdsdage samme sted overstiger 60 dage (når prøveperioden på 3 månder udløber), anses arbejdspladsen for fast og kørslen dermed for privat. Herefter er der så mulighed for kørselsfradrag efter de gældende regler.

Publiceret 07 February 2007 10:07