Samarbejde i centrum

Nyt lokalråd med deltagelse af repræsentanter for politi og kommune.

l En af nyskabelserne i politireformen er etableringen af et kredsråd i hver enkelt politikreds, med henblik på at opnå en yderligere styrkelse af kontakten mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet afløser de tidligere lokalnævn. Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi afholdt i sidste uge sit første møde. Kredsrådets medlemmer udgøres af politidirektøren for Københavns Vestegns Politi samt borgmestrene fra de 11 kommuner, som politikredsen dækker: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre , Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. - Kredsrådet skal blandt andet drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, fortæller politidirektør Henning Thiesen. - Kredsrådet drøftede på sit møde blandt andet den fremtidige organisering af samarbejdet mellem politi og kommuner. For at sikre fortsat fokus på politiets samarbejde med kommunerne, vil der blive oprettet et lokalråd i hver enkelt kommune, blandt andet med deltagelse af repræsentanter for politiet og kommunen. Lokalrådet vil drøfte den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet... oas

Publiceret 07 February 2007 10:07