Fodgængere må ofte helt ud på kørebanen, når villaejerne har sat storskrald til afhentning. (Foto Dansk Fodgængerforbund).

Fodgængere må ofte helt ud på kørebanen, når villaejerne har sat storskrald til afhentning. (Foto Dansk Fodgængerforbund).

Storskrald blokerer fortovet

Til fodgængernes mange gener føjer sig den tilbagevendende kommunale indsamling af storskrald fra private husstande. Ofte henstilles affaldet på fortovet, selv om det er forbudt ifølge Vejloven. Mange husejere tager ved egen drift hensyn til de fodgængere, som fortovene jo er beregnet til, men andre husejere er ikke opmærksomme på de gener som fodgængerne påføres, når fortovet blokeres med affald. Det hævder Dansk Fodgænger Forbunds formand Mikael le Dous. - Alt for ofte ser vi at affald, som venter på at blive indsamlet af den kommunale storskraldsordning, sættes på fortovet så det ikke kan passeres af de, som fortovet er beregnet for, nemlig fodgængerne, siger Mikael le Dous. - Det betyder at børn, barnevogne, rollatorer og kørestole tvinges ud på vejbanen. Og det er vi utilfredse med. - Ofte står affaldet og venter i dagevis, og efter indsamlingen står tit noget tilbage, som ikke er omfattet af ordningen, f.eks. elektronik som fjernsyn eller pc'er, eller genstande i sorte plastsække. Og der kan det få lov at stå længe. I en kommunes omdelte manual står beskrevet at storskrald skal stilles frem til skel, men det ledsagende foto viser et kasseret køleskab plantet midt på fortovet. Det kan jo nemt få husejerne til at tro at sådan skal det gøres, mener Mikael le Dous. I Vejlovens § 102 hedder det blandt andet: Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende. - Derfor vil vi gerne opfordre kommunerne til at oplyse husejerne om at fortovet skal holdes farbart, når storskraldet sættes ud, siger Mikael le Dous, Dansk Fodgænger Forbund

Publiceret 07 February 2007 10:07