Topkarakter til Hvidovre

Rapport er enig i Hvidovre Kommunes håndtering af sager, hvor borgere skal have tildelt revalidering

l Den Sociale Ankestyrelse foretog i 2006 en undersøgelse af en række kommuners praksis vedrørende tilkendelse af revalidering. Undersøgelsen havde til formål at afdække borgernes retssikkerhed i relation til den kommunale administration på det sociale område. Hvidovre Kommune blev valgt til at bidrage til undersøgelsen, som havde deltagelse af ni kommuner. Undersøgelsen viste, at Det Sociale Nævn i 18 procent af sagerne ikke var enige i kommunernes afgørelser Positivt er det imidlertid, at undersøgelsen giver topkarakter til Hvidovre Kommunes håndtering af sager, hvor borgere skal have tildelt revalidering. Det Sociale Nævn var enig i sagsbehandlingen i samtlige de sager, der kom fra Hvidovre Kommune. oas

Publiceret 07 February 2007 10:07