ET RYSTENDE FREMTIDSBILLEDE...

Af HERLUF RASMUSSEN

Ja, det var rystende at høre FNs rapport om klimaændringer, og hvordan det ville indvirke på vores og alle levende væseners liv. Det er drivhusgasserne, der er hovedfjenden, og alle politikere er enige om, at der skal gøres noget, men det enkelte menneske skal være med, hvis det skal lykkes at undgå de farer, der lurer forude. Vi fik en lille forsmag, da flere danske øer omkring årsskiftet på det nærmeste blev slettet fra landkortet, og vi i Hvidovre, der før har oplevet oversvømmelser i tyverne, kan måske frygte, at en forhøjet vandstand kan bringe yderområder under vand. Det bliver en kommunal opgave at undersøge, hvad forhøjede vandstande vil betyde for Hvidovre og dens borgere. Det kan også blive en kommunal opgave at medvirke til at animere borgerne til at gøre en personlig indsats for at nedsætte mængden af drivhusgasser. Der er fra kompetent side peget på, at forbruget af elektrcitet i dagligdagen må nedsættes, og hvordan kan det gøres. I mine unge dage, det er godt nok et stykke tid siden, havde jeg et lille hus i haveforeningen Mozart i Sydhavnen. For at få lys var der på mit hus og mange andre opsat små vindmøller, der skaffede strøm til batterier, hvorfra strømmen til lyset kom. Det var ikke særligt støjende, en svag dirren i luften kunne høres, når man nærmede sig haveforeningen, men så vidt jeg erindrer, gav det ikke søvnløse nætter. I erindring om det, har jeg i nogen tid haft mine tanker på en idé om at opsætte en mindre vindmølle på mit hus. Støjen kan nedsættes betydeligt, hvis man teknisk kan installere en lydpotte i forbindelse med møllens vinger. Det er naturligvis noget, der skal godkendes og støjniveauet afprøves inden opsætning kan finde sted, men det vil give en betydelig nedsættelse af elforbruget. hvis ideen kan blive en realitet. Med venlig hilsen Herluf Rasmussen Strandbovej 56

Publiceret 07 February 2007 10:07