HVEM SÆTTER DAGSORDENEN

- når det gælder vores børns forhold i institutionerne?, spørger DORTE THOMHAV:

Forslag 1 om den nye institutionsstruktur i Gungehusskolens distrikt, har nu været til behandling i skoleudvalget og der er fremkommet et forslag 3, der er sendt i høring. Efter at have læst både dagsorden og referat fra skoleudvalgsmødet 17. januar, har jeg valgt at skrive følgende indlæg. Der er i dagsordenen påpeget at forslag 1 er udarbejdet i samarbejde med bestyrelserne i de berørte institutioner ( Atlantic og Bredalsparken), men det er ikke rigtigt. Det kan godt være, at forvaltningen har inddraget bestyrelsen i Bredalsparken, men bestyrelsen på Atlantic har ikke på noget tidspunkt været inddraget i arbejdet, og det ved jeg, da jeg selv sidder i bestyrelsen på Atlantic. Vi ser først forslaget i forbindelse med høringsrunden i november 2006. Måske er vi blevet "glemt", fordi det ville medføre modstand mod det forslag som forvaltningen ønsker vedtaget? Atlantic er nemlig for mig at se, den institution, der kommer til at opleve de største ændringer, hvis forslaget bliver vedtaget. Så bliver der nemlig et meget stort fritidshjem på Atlantic og Atlantic klub lukker. I dagsordenen når forvaltningen frem til, at der vil være 162 børn på Atlantic med de nuværende børn + de børn der overflyttes fra Bredalsparkens fritidshjem, og der kan jo være op til 185 børn på Atlantic. I vores høringssvar i november, skrev vi, at det kunne blive et problem, hvis Gungehusskolen på et tidspunkt fik tre spor (tre klasser i en årgang), i stedet for de nuværende to spor, men det har forvaltningen og Skoleudvalget slet ikke taget stilling til. Det er dog en problemstilling, der skal overvejes, da der to dage før indskrivningens sluttidspunkt allerede er indskrevet 67 børn til Gungehusskolen. Måske håber forvaltningen på, at mange af børnene ikke skal starte alligevel, eller forvaltningen har måske en plan B, som vi først får noget at vide om, når forvaltningen har sørget for at de beslutningsdygtige politikere har vedtaget deres forslag til institutionsstrukturen? Der står i dagsordenen at 26 børn fra Bredalsparkens fritidshjem, skal flyttes over på Atlantic, så de kommer til at gå sammen med deres klassekammerater. Nu er det sådan at alle dem, der går i nuværende 0.b allerede går sammen med deres klassekammerater på Bredalsparkens fritidshjem, da de nuværende børnehaveklasser er fordelt i klasserne ud fra, hvilket fritidshjem de går på. Hvis ikke de beslutningsdygtige politikere er klar over, hvordan det er i dag, kan det jo lyde som et fornuftigt argument for lukningen af Bredalsparkens Fritidshjem, men det er jo ikke et sandt argument. Forvaltningen mener også, at det er nemmere at flytte børnene til en anden kultur efter 3. klasse end efter 5. klasse, men børn efter 3. klasse har også nogle ønsker, og det kulturskift, der kan være, kan sagtens få 4. klasses børn til ikke at ville gå i klub, selvom forældrene ønsker det, og så har man "tabt" børnene allerede der, men det er selvfølgelig ikke noget der skal kommenteres. Forslag 3 lyder som følger: Atlantic fritidshjem får råderet over den nuværende Atlantic klub’s lokaler i FDF huset, så fritidshjemmet får lidt flere kvadratmeter. Er det mon fordi de har lyttet bare lidt til vores bekymringer med de mange børn på Atlantic, eller er det mon en buffer, så der er plads til mere end 185 børn, hvis der kommer 3 spor? Ja det ved kun forvaltningen og måske også skoleudvalget. Jeg er rystet over, at jeg ud fra dagsordenen og referatet tydeligt kan se, hvordan forvaltningen "farver" argumenterne, så det skal fremstå som et rigtig godt forslag. Jeg ved ikke om politikerne sætter sig grundigt ind i alle sager, eller de mest ser på det udspil der kommer fra forvaltningen, og så forholder sig til det? For mig at se har forvaltningen kun et mål, og det er at gøre Bredalsparkens Fritidscenter til en stor attraktiv klub (der har jo været meget røre omkring Bredalsparken de senere år, med dårlig økonomi, manglende ledelse mm.), og de vælger så at gøre det på bekostning af de små børn i distriktet, som stuves sammen på Atlantic. Det ser for mig ud som om, det er forvaltningen, der påvirker beslutningerne for vores børn i Hvidovre Kommune, og vi kan ikke engang fravælge dem til næste valg. Politikerne har selvfølgelig også deres del at ansvaret, men hvis de ikke får alle nuancer af en sag, så er det jo svært at forholde sig rigtigt til den. Jeg vil som forælder endnu engang appellere til, at Hvidovre Kommune lever op til deres børnepolitik, og ikke gennemfører denne hovsaløsning, men prøver på i samarbejde med alle de berørte institutioner i distriktet at udarbejde en løsning, der tilgodeser flest mulig af de berørte børn og personaler. Et spor med fritidshjem, klub og juniorklub på henholdsvis Atlantic og Bredalsparken var måske en bedre løsning - i hvert fald for børnene. Min sidste tanke er, at hvis fritidshjemmet for Gungehusskolens distrikt kun er Atlantic, så er det nemmere evt. senere at lave det om til en SFO? Dorte Thomhav Mor til et nuværende og et kommende barn på Atlantic fritidshjem

Publiceret 07 February 2007 10:07