LÆRER-SYGDOM KAN SKYLDES MANGE TING!

Men intet belæg for at det skyldes dårligt samarbejdsklima, skriver lærerkredsformand FLEMMING ERNST:

l "Flere stressede skolelærere" , står der som overskrift på en artikel i Hvidovre Avis onsdag den 31. januar. Det er desværre korrekt, hvilket jeg også har udtalt til avisen. Artiklen fokuserer på forskelle i sygefraværet på skolerne. Artiklen kan læses, som om jeg har udtalt, at der er et dårligt samarbejdsklima mellem lærere og ledelse på de 3 skoler, der er nævnt i artiklen. Det har jeg ikke udtalt, og det mener jeg heller ikke. En langtidssyg lærer på en skole svarer til ca. 2 % sygdom på skolen. To langtidssyge lærere svarer til ca. 4 % sygdom osv. Langtidssygdom skyldes forskellige faktorer, primært stress og alvorlige sygdomme som kræft og kredsløbssygdomme (disse sidste rammer primært ældre lærere). Når disse langtidssygdomme opstår på skolerne, er det ikke på grund af samarbejdsklimaet mellem lærere og ledelse. En ubalance En af de faktorer, der kan udløse stress, er en ubalance mellem krav og resurser. Dette opleves af mange lærere (og andre offentlige ansatte) for tiden. Kravene og forventningerne kommer fra mange sider (regering, folketing, kommunalbestyrelse, brugere m. fl.), resurserne rækker ikke altid til at opfylde disse krav og forventninger. Derved kan der opstå en stress-situation, der udløser sygdom. Andre elementer udløser naturligvis sygdom. Generelt er det sådan, at jo bedre man har det på sin arbejdsplads, jo mindre syg er man. Undersøgelser viser, at jo bedre det psykiske arbejdsmiljø er på ens arbejdsplads, herunder samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse, jo mindre sygdom er der. Men det er vigtigt at understrege, at den primære årsag til forskellen i sygefraværet på skolerne i Hvidovre skyldes omfanget af langtidssygdom, som jeg har beskrevet. Der er intet belæg for at konkludere, at samarbejdet på de tre nævnte skoler er dårligt. Flemming Ernst Kredsformand, Hvidovre Lærerforening

Publiceret 07 February 2007 10:08