"LAD OS BLIVE MENNESKER!"

Et demokrati bygger også på en kritisk indstilling til systemet, skriver LIDIA A. PEDERSEN:

Overskriften er lånt fra Piet Heins forfatterskab - og det kan ikke siges ofte nok, for som Per Henningsen (PH) udtrykte det: "En ting er ikke sagt før den er gentaget". Et samfunds kultur måles som bekendt efter måden det behandler sine svage på. Dette mantra har venstrefløjen taget til sig, som de forsøger at efterleve både i ord og handling, hvilket gør den borgerlige fløj svært utilfreds. Senest kom det til udtryk i Sten Ørskov Larsens (K) og Curt F. Skaarups reaktion på Pernille Falcons (Liste T) nytårskommentar, "En fattig rigdom", fra den 10. januar 2007. Jeg har ikke lyst til at lægge mig ud med de borgerliges synspunkter og menneskesyn. Men det er mig magtpåliggende at minde d'herrer om, at et levedygtigt demokrati bygger også på en kritisk indstilling over for det etablerede system. Derfor tillader jeg mig at citere PH's opfordring i 1932 til studerende i Studenterbladet, der står bl.a.; "Man (akademikeren) må hellere slå sig til blods end til tåls. Med største mistillid skal han se på retfærdigheden, frisindet, fædrelandskærlighed, moderkærligheden, dømmekraften - hvad som helst - som andre hver for sig ved er værdifulde og uerstattelige samfundspiller.... løfte det moralske kloaklåg - som snæversyn, overtro og løgn næppe afskaffer, fordi en akademiker kalder dem ved rette navn. Citat slut. Oppositionens opgave er at være kritisk. I 30'erne var både kommunisme og fascimen inspiration eller direkte et ideal for mange - også i Danmark. Nutidens civiliserede mennesker er først og fremmest forbrugere. Civilisationen har uden tvivl hævet de brede massers levestandard. Men er mennesket derved blevet mere "menneskeligt"? Næppe der, hvor åndens udvikling ikke fulgte med håndens. Jo, der er en grund til bekymring. Kun ved at være sig selv har man noget at bidrage med til fællesskabet. Er man ikke sig selv er man ingen. Men husk: En dag skinner solen også på en hunds røv! Ringen er sluttet. Venlig hilsen Lidia A. Pedersen Bymuren

Publiceret 07 February 2007 10:07