Liste H, Arne Bech.

Liste H, Arne Bech.

Efterlyser tiltag!

På sidste kommunalbestyrelsesmøde rejste Arne Bech (liste H) spørgsmål omkring det betydelige sygefravær i Hvidovre Kommune. Arne Bech udbad sig et notat, som beskriver og redegør for sygefraværet i kommunalt regi, herunder en sammenligning med andre sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet. Tillige ønskede Bech en redegørelse for hvilke tiltag der er og vil blive iværksat fra kommunalt hold. Emnet var i mandags sat på som temadrøftelse på den lukkede dagsorden på Økonomiudvalgets møde. m-

Publiceret 21 February 2007 09:58