ZooZity har opsagt sit lejemål i Rebæk Søpark.

ZooZity har opsagt sit lejemål i Rebæk Søpark.

Farvel til dyrene

ZooZity har opsagt sit lejemål i Rebæks butikscenter.

l Ejerne af Rebæk Søpark, Nordicom A/S, har – som nævnt her på forsiden – planer om at opføre to højhuse. Uanset hvordan byggeprojektet bliver behandlet i Hvidovre Kommune, kan det dog allerede nu konstateres, at centret under alle omstændigheder kommer til at gennemgå en gennemgribende udvikling. Centerets mest markante butik, ZooZity, har nemlig opsagt sit lejemål og fraflytter centeret senest i juli 2008. - Den udvikling som de øvrige butikscentre i området har gennemgået med væsentlige udvidelser betyder, at Rebæk Søpark Centret ikke længere er konkurrencedygtigt og attraktivt. Når ZooZity flytter, mister centret også sin eneste markante butik, som er i stand til at tiltrække kunder fra et større opland, lyder det fra ejerne af Rebæk Søpark... - Allerede nu ses flere tomme lejemål, og vi risikerer at ende med et halvtomt center, som ingen kan være tjent med. For at komme denne situation i forkøbet planlægger vi at etablere et tilpasset mindre og mere velfungerende lokalcenter... Nordicom regner med at bevare omkring halvdelen af det nuværende center. Det er dog en forudsætning for planerne, at der gives tilladelse til at opføre de to højhuse. Mellem de nye butikker og højhusene planlægges et nyt rekreativt fælles torv med grønne områder. oas

Publiceret 21 February 2007 09:58