Fusionen nu en realitet

Sammenlægning af Egevoldens børnehave og vuggestue til den kombinerede institution: Egevoldens Børnehus

l De to selvejende institutioner - Vuggestuen Egevolden og børnehaven Egevolden - har i dag fælles bestyrelse. Nu bliver den endelige fusion en kendsgerning. Institutionerne var i 2005/06 i mere end et år uden fastansat ledelse. I perioden uden en fastansat ledelse var det en leder fra en anden institution i Hvidovre Kommune, der fungerede som konstitueret leder af såvel vuggestuen som børnehaven. Under den konstituerede leders ledelse arbejdede institutionerne med visioner om fremtiden og mulighederne for en fælles opgaveløsning for institutionerne. Institutionerne søger nu tilslutning fra Socialudvalget til, at de kan sammenlægges til én selvejende kombineret institution med en fælles driftsoverenskomst, en fælles ledelse og en fælles overordnet pædagogisk profil. Den nye kombinerede institution skal hedde Egevoldens Børnehus. I sommeren 2006 blev der fastansat en leder. Det er hensigten, at denne leder i fremtiden skal fungere som leder for den kombinerede institution - Egevoldens Børnehus. oas

Publiceret 21 February 2007 09:58