Trillebøre er også skyld i ulykker.

Trillebøre er også skyld i ulykker.

Havearbejde - en farlig hobby

Havearbejde er generelt en fredelig syssel, men der sker alligevel godt 4.000 ulykker med haveredskaber hvert år. Ulykkerne sker først og fremmest, når der skal beskæres, fræses og anlægges nye ting i haven. De redskaber, der hyppigst er involverede, er hækkeklippere og hækkesakse, plæneklippere, økser og kædesave, men der sker også ulykker med mere uskyldige redskaber som spader, river og trillebøre. Ulykkerne går mest ud over hænder og fingre, men også øjnene er udsatte. Farligt værktøj Det er ikke uden risiko at give sig i kast med at fælde eller beskære træer med en motorsav. Motorsave er særligt farlige, og man kan lynhurtigt miste en finger eller et ben. Man bør altid iføre sig skærebukser, sikkerhedssko, hjelm, visir og høreværn, inden man starter motorsaven. Lad også være med at kravle i træer eller på stiger med saven, men overlad den slags til fagfolk. Lad være med at stå bagved eller ved siden af en person, der skærer med motorsav, og brug ikke saven, når der er i børn i haven. Pas også på med flishuggere, beskæresakse, ørnenæb, økser, stiger og fræsere. Især fræsere med bakgear er farlige. Har man store projekter med anlæg af f.eks. en ter-rasse, er det en god ide at bruge sikkerhedsfodtøj og sikkerhedsbriller Ulykkesstatistikken viser, at det først og fremmest er mændene, der tager sig af det motoriserede havearbejde. 95 pct. af dem, der kommer til skade med benzinmotorsave og jordfræsere, er mænd, mens kvinder kommer til skade med hakke, rive, greb og vandkande. (LNB)

Publiceret 21 February 2007 09:58