Helle Adelborg - i regionalt udvalg.

Helle Adelborg - i regionalt udvalg.

Helle Adelborg valgt til regionalt udviklingsråd

Nyt råd skal følge og drøfte udviklingen på social- og specialundervisningsområdet

Som et led i kommunalreformen er der nedsat et udviklingsråd i regionen for en overgangsperiode fra januar 2007 og frem til 31. december 2010. Dette råd skal skabe et forum mellem kommunalbestyrelser, regionsråd og brugerorganisationer, som aktivt kan følge og drøfte udviklingen på social- og specialundervisningsområdet. Til dette udvalg har Hvidovre kommunalbestyrelse udpeget socialudvalgsformanden Helle Adelborg (A). Med udviklingsrådet er det iøvrigt også hensigten at skabe et kvalificeret bidrag til den løbende beslutningsproces i kommunalbestyrelser og regionsråd ved tilrettelæggelse og implementering af indsatsen på de to områder. Region Hovedstadens Udviklingssråd skal efter planen være funktionsdygtigt den 1. marts i år. m-

Publiceret 21 February 2007 09:58