Her kommer de to nye højhuse til at rage godt op i bybilledet.

Her kommer de to nye højhuse til at rage godt op i bybilledet.

Nye højhuse på 80 meter

Kommunens embedsmænd ser nu nærmere på konsekvenserne af et eventuelt kommende højhusprojekt ved Rebæk Sø

l To nye højhuse på 25 etager og omkring 340 nye Hvidovreborgere! Det bliver konsekvensen hvis det skitseprojekt, som nu er havnet på Hvidovre Kommunes bord, på et tidspunkt bliver til virkelighed. Det er ejerne af Rebæk Søpark Centret, Nordicom A/S, der har afleveret en principiel ansøgning om opførelse af to højhuse ved Rebæk Søpark Centret. Økonomiudvalget besluttede i mandags, at man ikke på det foreliggende grundlag ville tage konkret stilling til projektet. Økonomiudvalget pålagde derfor kommunens embedsmænd at gå i gang med de kommunaløkonomiske beregninger af konsekvenserne ved gennemførelsen af projektforslaget. Stor betydning To højhuse på ca. 80 meter, 200 nye boliger og omkring 340 nye Hvidovreborgere har naturligvis stor betydning for lokalområdet. Eksempelvis kan man forvente måske 25 nye hvidovrebørn under 6 år og 35 børn i alderen 7-16 år. En sådan tilvækst i de nævnte aldersgrupper vil få stor indflydelse på situationen i de omkringliggende institutioner samt på Holmegårdsskolen. Skole- og Kulturforvaltningen oplyser, at en forøgelse af skolebørnetallet med 35 elever vil betyde, at Holmegårdsskolen, der i dag er en tosporet skole, ikke vil kunne rumme tilgangen uden at blive udbygget til tre spor. Ligeledes vil der skulle foretages en udbygning med hensyn til kapaciteten på Fritidshjemmet Immerkær eller på Fritidshjemmet Holmegård. Oplagt mulighed? Da grundpriserne i Hovedstadområdet de sidste 5-10 år er steget eksplosivt, er opførelse af højhuse, tilsyneladende den sidste oplagte mulighed for at bygge billige boliger tæt på den centrale del af København. Der er diskussioner og overvejelser i flere kommuner om etablering af højhuse og billige boliger. Det gælder specielt København, hvor Ritt Bjerregaard måske har lovet mere end hun kan holde, men også i omegnskommunerne. Rødovre Kommune giver i sin kommuneplan således mulighed for at der– lige på den anden side af banen ved Rødovre Station og Avedøre Havnevej - kan opføres et højhus på ligeledes 25 etager. oas Mere om højhusprojektet på side 12.

Publiceret 21 February 2007 09:58