Flere arbejder færdiggøres i øjeblikket på pumpestationen på havnen.

Flere arbejder færdiggøres i øjeblikket på pumpestationen på havnen.

DER ER EN GOD FORKLARING

TEKNISK FORVALTNINGS svar på anonymt læserbrev i Hvidovre Avis 14. februar 2007 om arbejderne på kloakpumpestationen ved Hvidovre Havn:

Kloakforsyningen gennemførte i 2004 en udbygning af pumpestationen på Hvidovre Havn, hvor pumpestationens kapacitet blev øget fra 400 til 1.700 l/sek. Udbygningen skete for at reducere udledninger af urenset spildevand til Kalveboderne og for at overholde kloakforsyningens skærpede dimensioneringskrav fra 2003. Entreprenøren, der forestod udbygningen, gik desværre konkurs, inden de nåede at udbedre de dele af arbejdet, som vi ikke kunne godkende. Dette har kompliceret forløbet omkring den endelige færdiggørelse, som først blev udført i 2006 – i øvrigt betalt af konkursboet. Kloakforsyningens dygtige driftsmedarbejdere arbejder løbende på at vedligeholde og optimere pumpestationerne af hensyn til driftssikkerheden og arbejdsmiljøet. I øjeblikket færdiggøres således et arbejde, som har forøget indløbet til pumpestationen. Der bortskæres en stor del beton, og dette arbejde medfører en del larm også om morgenen. For at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for driftsmedarbejderne har vi ændret dæksler og sikkerhedshegn bl.a. over sandfanget samt afspærringsmulighederne nede i bygværket, så vi med færre ressourcer kan gennemføre driften af pumpestationerne. Dette arbejde har pågået i 2005 og 2006. Konklusionen er, at vi ikke, som der spørges til, har lavet byggesjusk – men at Teknisk Forvaltning hele tiden arbejder på at sikre høj driftssikkerhed af vores anlæg samt at reducere de gener, husejerne har ved kraftige regnskyl. Vi beklager de gener, det måtte medføre for borgerne. Med venlig hilsen Teknisk Forvaltning

Publiceret 21 February 2007 09:58