MÅ DØMME "FODFEJL"

DORTE THOMHAVS svar på indlægget "De burde være hørt!" af fung. formand for Skoleudvalget Carsten Jelund:

l Jeg har læst din bemærkning i Hvidovre Avis d. 14. februar vedr. mit indlæg i Hvidovre Avis d. 7. februar, og vil gerne komme med en kommentar: Først og fremmest vil jeg pointere, at det ikke er en bekymring for det ukendte, men en bekymring for mine børn og deres kammerater, der fik mig til at skrive mit indlæg d. 7. februar. Desuden var det for at sætte spørgsmålstegn ved, om forvaltningen har gjort som de skulle og ikke bevidst har prøvet at manipulere politikerne til at vedtage deres forslag. Du skriver, at det normalt "foregår på den måde, at forvaltningen beder de berørte skole- og institutionsledere om at drøfte problemstillingerne og fremkomme med løsningsforslag , og at det i dette arbejde er en naturlig forudsætning, at lederne underretter sine bestyrelser om arbejdet og hører bestyrelsernes synspunkter om mulige løsningsforslag, samt inddrager bestyrelsernes synspunkter i det videre arbejde" . Som jeg ser det, har skoleudvalget pålagt Skole- og Kulturforvaltningen at inddrage forældrebestyrelserne i udarbejdelsen af forslag til ændringen af institutionsstrukturen, og det må derfor også være forvaltningens opgave enten selv at inddrage forældrebestyrelserne eller at bede de pågældende institutionsledere om at inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet. Ingen af delene er mig bekendt sket, og ansvaret for fejlen må klart ligge hos forvaltningen. Et smart træk? En ting er, hvad der er normal procedure og naturlige forudsætninger, men i denne sag synes det helt klart for mig, at forvaltningen har ønsket forslaget gennemført, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det jo så er et smart træk først at "høre" forældrebestyrelsen i den institution, som bliver mest berørt af forandringerne, i 11. time, nemlig i forbindelse med høringsrunden i efteråret 2006. For børnenes skyld håber jeg, at Kommunalbestyrelsen ved behandling af forslaget den 27. februar 2007 vælger at "dømme fodfejl" hos forvaltningen og sende forslaget retur til forvaltningen, som denne gang må sikre sig at alle involverede parter bliver hørt, og at alle argumenter – for og imod – bliver hørt. Kun på den måde kan der findes en løsning, som er til gavn for alle børnene i Gungehusskolens distrikt. Med venlig hilsen Dorte Thomhav Mor til 2 børn, der bliver berørt af ændringerne.

Publiceret 21 February 2007 09:58