VI BLIVER MERE OG MERE FORVIRREDE

RICKY og HENNING JOHANSEN med åbent brev til borgmester Britta Christensen vedr. carporte:

Teknik og Miljø har endnu en gang modsagt sig selv i sagen om carporte i Hvidovre kommune. Til at starte med fandtes der ingen carporte, magen til min, der var lovlige i Kommunen. Dette har formanden for Teknik og Miljø selv fortalt, både til dig, os og Kommunalbestyrelsen. Men dette viste sig ikke at være sandt. Det næste vi får at vide er, at de fire carporte, vi forespurgte om, er lovlige. Dette er set ud fra en konsekvent vurdering i henhold til naboer, overordnet hensyn og helhedsvurdering. Det er åbenbart i orden at placere en lige på et hjørne, for det pynter i den store helhed Det er i orden at placere en helt ud til fortovskanten, for det hjælper virkelig på helhedsvurderingen Men at placere en i enden af en blind vej, der er næsten magen til de andre – den går ikke, for den vil nok ikke falde ind i resten af helheden – og den pynter nok heller ikke. Og naboerne siger ikke noget til den. Så jeg kan godt se, at den må fjernes. Så det rent tekniske i beslutningen er vi ikke helt med på. For vi mener, at vi også er berettiget til at få godkendt vores carport. Til sagens videre forløb vil vi gerne have præciseret de nye retningsliner omkring "2 meter" reglen som vi lige er blevet gjort opmærksom på. Det vil sige efter hvilken paragraf i byplanloven, der giver Teknik og Miljø mulighed for at bøje loven så den passer i en større sammenhæng. Samtidig vil vi gerne vide, hvordan Teknik og Miljø vil forklare den overdækkede cykelparkering i boligselskabet Friheden. Den der blev opført uden tegning og godkendelse, men alligevel godkendt efter den var bygget For som Finn Gerdes selv har udtalt sig til Hvidovre Avis: "Den generer jo ikke nogen..." Men i sidste ende ser vi ikke nogen anden udvej, end at kontakte en advokat for at køre sagen den vej. Med venlig hilsen Ricky Johansen og Henning Johansen

Publiceret 21 February 2007 09:58