Pernille Falcon.

Pernille Falcon.

- Der er så meget vi kvinder ikke forstår...

Pernille Falcon undrer sig over, at Hvidovre Kommune ikke har en ligestillingspolitik

l Som omtalt fornylig i Hvidovre Avis får kommunalbestyrelsen hvert år forelagt forslag til en ligestillingsredegørelse – inden den indsendes til ministeriet. Det skete også i år på kommunalbestyrelsens møde fornylig. - Hvert år fremgår det, at der er en kønsmæssig skævdeling på de kommunale arbejdspladser, hvor langt de fleste har markant flest kvinder ansat - lige bortset fra de øverste topstillinger, hvor der er en klar overrepræsentation af mænd, siger Pernille Falcon (T)... - Det fremgår også, at der ikke er udarbejdet en kommunal politik for ligestilling - det vil sige, at der altså ikke arbejdes på at rette op på forholdene. Det er for mig uforståeligt hvorfor et kæmpestort flertal år efter år - denne gang bestående af A, H, O, og V, (C undlod, red. ) - beslutter, at Hvidovre ikke skal have en kommunal ligestillingspolitik? Skævheder Pernille Falcon undrer sig over indstillingen i kommunalbestyrelsen: - Hvorfor nøjes med at konstatere skævhederne, i stedet for at gøre en aktiv indsats for at skabe en helt anden udvikling med ligestilling som mål? - Der er brug for et lønløft for de offentligt ansatte - så det bliver mere attraktivt at arbejde indenfor det offentlige. Skævvridningen på lønområdet mellem det offentlige og de private arbejdspladser har gjort det sværere at rekruttere mænd. Den individuelle løn forstærker forskellene til mændenes fordel, men der er brug for generelt højere løn, som vil medvirke til at skabe en bedre kønsmæssig balance - og mere lige løn for lige arbejde. Regeringen gør sit for at spænde ben med snærende økonomiske rammer... - Men Hvidovre skal også selv som kommune gøre en særlig indsats for at rekruttere det underrepræsenterede køn på det enkelte arbejdsområde... - Det er vigtigt at arbejde for ligestilling i alle sammenhænge - både i forhold til ansættelser og personalepolitik, men også i forhold til børn og unge. Der er brug for et fokus på, hvad der skal til for, at både drenge og piger kommer til at kunne klare sig godt i forhold til videre uddannelse og på arbejdsmarkedet. Det er ikke alt vi i Hvidovre selv kan lave om på, men et mindste krav må være, at vi arbejder for forbedring og ligestilling, slutter Pernille Falcon... oas

Publiceret 28 November 2007 09:55