november 2007 uge 46 Isabel

november 2007 uge 46 Isabel

Konflikter, nej tak! Elevmægling, Yes sir!

Frivillige teenagers på landets folkeskoler, hjælper til med at sikre undervisningen og forholdene hos de mindre elever

Af
Af praktikant

Isabel Michèle Svenssen

Mobning, slåskampe, skænderier og bagtalen. Vi kan alle blive enige om, at disse fire ting bl.a. er med til at ødelægge skoledagen for utallige elever rundt på landets folkeskoler. Men ikke kun eleverne lider under problemer i form af disse. Lærerne på skolerne kan idag, være nødsaget til sammenlagt at bruge flere timer af undervisningen på at løse småkonflikter, der opstår i skoletiden, især i frikvarterene. Ikke nok med at det tager en stor del af lærernes tid, ødelægger det samtidig undervisningen for de resterende elever. Skolevæsenet er blevet enige om, at det ikke kan være rigtigt at småkonflikter mellem de mindre elever skal ødelægge undervisningen for andre, så nu forsøger man at få indført en helt ny ordning, rundt på landets folkeskoler, og den er nu også kommet til Langhøjskolen i Hvidovre. En såkaldt elevmæglerordning. En ordning, hvor de større elever frivilligt melder sig, bliver udvalgt til at tage en "mægleruddannelse", og herefter vil være i stand til at løse de konflikter der måtte opstå mellem de mindre elever i frikvarterene på skolen. Uddannelsen er specielt tilrettelagt for de større elever, da de foruden at være ældre og mere erfarende end de mindre, samtidig skal udstilles som forbilleder for skolernes yngre elever. En elevmægler er som sagt selvudvalgt og frit gået med til at tage uddannelsen. Ofte kan det ske at mange større elever ønsker at blive elevmæglere, og der skal derfor individuelt skrives en ansøgning, hvor man beskriver sig selv og begrunder hvorfor man ønsker at blive elevmægler. En uddannelse svarer til et 3-dags kursus, og her vil man i selskab med en professionel mægler og andre mægleruddannede lærere på skolen, lære hvordan man håndtere en konflikt mellem mindre elever. Her vil både skuespil og psykologisk tænkning tages i brug, for at gøre uddannelsen så udvidet og lærende som muligt. Efter kurset tilrettelægges der et mæglerskema, så hvert hold har sine tidspunkter at patruljere på. Mæglerne skal dog langt fra anses som en nyuddannet politigruppe, men som en ny hjælp man til enhver tid kan komme til. For elevmæglerne er der for at hjælpe, og vil kunne genkendes i de valgte uniformer som de bærer. En mægler vil i enhver situation have en neutral holdning til de personer og hændte ting der er opstået under konflikten. Er konflikten et mindre problem kan det ofte hurtigt ordnes, men har den større betydning for eleverne kan mæglerne sammen beslutte at arrangere, et såkaldt mæglermøde for de elever der har haft indflydelse på konflikten. Under mæglermødet er der altid mindst to mæglere tilstede, og en mægleruddannet lærer i nærheden, i tilfælde af at mødet skulle tage overhånd. Når mødet starter, er det vigtigt at begge mæglere oplyser eleverne om, at de begge er neutrale og kun forsøger at hjælpe dem. De skal herefter sætte sig ind i elevernes situation, og blive ved med at spørge ind til følelser og holdninger. Ofte ligger der mere bag end hvad der ellers lige er tilsyne. En mægler har samtidig tavshedspligt, og må derfor ikke fortælle andre om den foregående mægling. Det skal de også oplyse eleverne om. Dog er det ikke mæglerne, men eleverne der i sidste ende løser konflikten. Elevmæglerne hjælper dem blot på vej til selv at kunne komme med forslag til, hvordan det hele kommer på rette spor igen. Det er derfor også vigtigt at sætte eleverne overfor hinanden under mødet, så der er fokus på dem, og ikke elevmæglerne. Men sådan et mæglermøde er frivilligt, så hvis eleverne takker nej til at møde op, annulleres aftalen. Som tak for mæglernes indsats og ofring af de dyrebare frikvaterer, modtager elevmæglerne ofte en takkegave i form af gavekort eller lignende ved nogle af ferieafslutningerne. Mægling er allerede indført på en del folkeskoler, og her kan både elever og lærere mærke forbedringen af forholdene mellem de mindre elever.

Publiceret 28 November 2007 09:56