Lyt dog til de erfarne!

lDe fleste beslutninger bør træffes ud fra erfaringer. Derved undgår man at begå de samme fejltagelser én gang til. Og sidder man i Økonomiudvalget bør man nu spørge sig selv: Er det ikke slut med politiske ansættelser? Skoleinspektøren på Engstrandskolen har valgt at forlade sin stilling. Det skete i sidste uge, og alt tyder på, at inspektøren bukkede under for det pres, der den sidste tid er lagt fra størstedelen af forældrene. Inspektøren har måttet lægge øre til mange kritiske udfald fra forældre, der har kaldt ledelsen for "dårlig", "enerådig", "ude af stand til at kommunikere" og vi har hørt, hvordan man har oplevet, at inspektøren ikke har villet tage imod henvendelser, men lagt sager videre til skolesekretærerne. Allerede i 2004 beklagede Arne Bech (H) og Niels Ulsing (F), at et flertal i ØU ikke ville lytte til Engstrandskolens egne ønsker til en ny skoleinspektør, da nyheden om at den populære leder Britta Sønderriis valgte at sige sin stilling op. ØU - med et flertal fra A og V - insisterede på selv at stå for ansættelsessamtalerne kombineret med indstilling fra skolens bestyrelse, hvorimod Bech og Ulsing gerne så forvaltningens forslag brugt. Et forslag, der lagde op til et ansættelsesudvalg bestående af på området kompetente folk som kulturdirektøren, skolechefen og en repræsentant for skolens ledelse. Men det blev politikerne, der besluttede, hvad den nye leder på Engstrandskolen skulle hedde. Vi har set det før. Da Sønderkærskolens inspektør Ole Asbjørn Petersen gik på pension ønskede lærere og forældre, at den populære viceinspektør Jørgen Angermann overtog roret. Men også hér valgte politikerne at se bort fra skolens ønsker. Man tog også dengang en politisk beslutning om at ansætte en skoleinspektør efter eget valg og lade Angermann (lidt senere ganske vist) overtage ledelsen på Gungehusskolen. Det virkede helt "sort". Det er ingen hemmelighed, at Sønderkærskolen siden da har oplevet temmelig svære stunder, ledelsen har også her oplevet massiv kritik, og efter sommerferien i år har man endog mistet 1/3 af arbejdskraften på lærerværelset. Engstrandskolen skal nu lede efter ny leder igen efter blot 3 år. "Skomager, bliv ved din læst" kunne man fristes til at sige. Lyt til de erfarne.

Publiceret 28 November 2007 09:56