Mindre CO2-udslip i Hvidovre

Energiselskabet E.ON Danmarks fjernvarme i Hvidovre og Glostrup reducerer CO2-udslippet med 4.500 tons

l E.ON Danmarks kraftvarmeværker i Hvidovre og Glostrup reducerede i 2006 Danmarks udslip af drivhusgassen CO2 med 4.500 tons, svarende til det årlige udslip fra mere end 1.700 benzindrevne biler. - Satsningen på kraftvarme er et vigtigt bidrag til at mindske udslippet af CO2 og bremse klimaforandringerne, udtaler Jørn Bue Madsen, administrerende direktør for E.ON Danmark... Kraftvarme er en klimavenlig og effektiv produktionsform, idet der både produceres fjernvarme og elektricitet i samme proces. Energiselskabet E.ON Danmark har et biobaseret og 70 naturgasbaserede kraftvarmeværker på Sjælland, der tilsammen bidrog til at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2006 var 89.000 tons lavere end det ellers ville have været. Beregningen baseres på at kraftvarmeproduktionen har erstattet olie, el og gas til opvarmning, samt at kraftvarmeværkernes produktion af el har medført en mindre produktion af el på andre anlæg med et højere udslip. - Energiselskaberne spiller en central rolle i arbejdet med at reducere udslippet af CO2, udtaler Jørn Bue Madsen... - Således bidrog E.ON Danmarks kraftvarmeværker ved Baunevangen i Hvidovre og på Glostrup Hospital med en samlet reduktion af CO2 udslippet på 4.500 tons, svarende til det årlige udslip fra mere end 1.700 benzindrevne biler. Man kan som forbruger også selv gøre noget for at reducere CO2-udslippet - ganske gratis. Man kan tænke på energiforbruget, når man køber energiforbrugende apparater. For eksempel købe A-pærer i stedet for traditionelle pærer eller skifte til hårde hvidevarer med lavt energiforbrug, når de gamle alligevel skal skiftes ud. Har man fjernvarme kan man løbende holde øje med sit energiforbrug så man har styr på sit forbrug og hurtigt kan opdage eventuelle store udsving. Og så er det altid en god ide, at være opmærksom på varmeanlæggets afkøling. Radiatorerne skal nederst føles kolde eller håndvarme så varmen udnyttes bedst muligt. red

Publiceret 28 November 2007 09:56