Sådan fungerer Familieklassen

Lærerne i de enkelte klasser kan indstille en elev til Familieklassen, hvis man føler, der er et behov. Forældrene bliver herefter kontaktet, da de sammen med barnet skal deltage i klassen. Her skal de sammen finde ud af at opfylde tre mål, der bliver sat for eleven. Det kan være, at eleven skal huske sine bøger eller sidde stille i klassen og høre efter, hvad der bliver sagt. Eleven får tildelt et "scoreskema" og får "karakterer" i de mål, der er sat. Når målene er nået, sætter man nye mål i de typiske 12 uger, eleven er tilknyttet familieklassen. Men det er helt essentielt, at det er forældrene - mor eller far - der gennemfører projektet med barnet. Dét lærerne til gengæld gerne må, er at vejlede forældrene uden at give dem opskriften på, hvordan målet skal nås. Et eksempel kan være, at lille Line på 8 år nægter at skrive med den blyant, hun får besked på, men konsekvent skriver med sin røde tusch i bøgerne. Hvis barnet insisterer, og moderen ikke længere forlanger, at hun bruger blyanten, kan læreren blande sig og spørger moderen: "Har du ændret den holdning, du havde til den røde tusch tidligere?" - og på den måde holde forælderen fast i de beslutninger, der blev truffet fra starten. Børnene er stadig en del af den almindelige skole. Og Familieklassen er langt fra ment som en "sidste chance" for barnet, men en måde at rette skuden op. Principielt kan alle alderstrin være en del af familieklassen, men det vil primært være mellemklasser og mindre klasser, hvor eleverne bliver "udset". Familieklassen er et samarbejde mellem eleven og skolen. Ingen elever bliver opført i et kartotek og bliver en "sag" i kommunen. ark

Publiceret 28 November 2007 09:56