Anne Marie Nielsen og Johnny Møller er støttekontaktpersoner for de isolerede misbrugere og hjemløse i Hvidovre.

Anne Marie Nielsen og Johnny Møller er støttekontaktpersoner for de isolerede misbrugere og hjemløse i Hvidovre.

Skal støtte misbrugere og hjemløse i hverdagen

Hvordan gør man rent og køber mad? - Det er de små ting, der kan være en stor hjælp og Hvidovre Kommune støtter

Hvordan laver man mad? Hvordan køber man ind? Og Hvordan gør man rent og forholder sig til en rudekuvert? Dagligdagen kan virke uoverskuelig, hvis man er misbruger - eller hjemløs. At komme i kontakt med det sociale system og bryde den isolation, man har bygget op omkring sig, kan være en kæmpe hurdle. Hvidovre Kommune har med et nyt tiltag forsøgt at støtte op om de svageste i samfundet. Man har ansat to støttekontaktpersoner, der i nogle måneder har forsøgt at nå den gruppe borgere, som kommunen hidtil har haft svært ved at få kontakt til. Anne Marie Nielsen og Johnny Møller har til opgave at få kontakt med isolerede misbrugere og hjemløse og hjælpe med at håndtere dagligdagens udfordringer. - I første omgang er det vigtigste at skabe en kontakt og prøve at hjælpe den pågældende ud fra det sted, hvor han eller hun befinder sig. Vi skal ikke som udgangspunkt hjælpe misbrugeren i behandling, men forsøge at hjælpe dem med at tackle hverdagen. Hvis det på sigt kan føre til behandling er det super godt, men det er ikke det primære formål, fortæller områdeleder Ib Mouritz Hansen. Anne Marie Nielsen og Johnny Møller har brugt en del tid på at gøre sig kendte i byen hos blandt andre viceværter, behandlingssteder og på de uofficielle mødesteder, misbrugere og hjemløse mødes rundt omkring i byen. Denne kontakt er vigtig, for der er jo altid en grund til at vores medborgere ryger ud i et misbrug eller bliver hjemløse. - Det vil ofte være personer, som der på et eller andet tidspunkt i en krisesituation har haft kontakt til de sociale myndigheder, men af en eller anden grund har de ikke fået den hjælp, de havde behov for eller var ikke modtagelige for den hjælp, der blev tilbudt. Det har ført til mistro overfor systemet. Familie og venner har måske vendt dem ryggen, og de er blevet mere isolerede og deres misbrug har haft god grobund, forklarer Ib Mouritz Hansen. Kendt metode Metoden er kendt i psykiatrien, hvor der længe har været støttekontaktpersoner tilkoblet isolerede sindslidende - og med stor succes. - Det er derfor nu rart, at der er blevet givet muligheder for at udvikle ordningen til også at gælde de hjemløse og aktive stofmisbrugere og alkoholikere, siger Ib Mouritz Hansen, som allerede nu kan konstatere, at behovet for ordningen er stort. - Det er lykkedes at komme i kontakt med borgere, som man ellers ikke har været i kontakt med. Selv om man ikke tror det, så er der faktisk borgere, der forsøger at klare sig igennem dagen uden at de har en indkomst via enten et job, kontanthjælp, dagpenge eller pension... - Det er ligeledes lykkedes at komme i kontakt med personer, hvor man hidtil har haft en meget dårlig kontakt og sammen med dem gå i gang med et forløb, hvor man langsomt begynder at få lidt styr på de dagligdags udfordringer. Det er sågar lykkedes at sætte gang i nogle behandlingsforløb, siger Ib Mouritz Hansen . Fordelen ved ordningen er, at man kan være anonym og den enkelte borger er selv med til at definere, hvor og hvordan støtten skal gives. Som udgangspunkt gives støtten dog i borgerens eget hjem. Uden borgerens samtykke gives der heller ikke besked tilbage til det "normale system". Ordningen er så ny, at der ikke er ventetid på at kunne starte et forløb op. Hvis man har spørgsmål til eller måske kender nogen, der kunne have interesse for støtteordningen, kan man kontakte Ib Mouritz Hansen på tlf. 36 39 38 68. Støttekontaktpersonerne Johnny Møller kan kontaktes på 51 58 76 12 og Anne Marie Nielsen kan kontaktes på 51 58 76 13.

Publiceret 28 November 2007 09:56