Spillereglerne respekteret af alle...

KAB om demokratiske beslutninger om tv-signaler:

l Svar på klager i artiklen "Ca. 300 protester mod valget af tv-kanal udbyder" - fra Hvidovre Boligselskab/v. KAB som forretningsførerselskab til beboerne Doris og Sven-Erik Startoft, Præstemosen, samt Gert Hass Rasmussen, M.Bechs Allé: Der er desværre en række misforståelser i artiklen, hvor I klager over beboermøderne i Hvidovreparken, Baunevangen og Baunevangens ældreboliger. Det afgørende i sagen er, at afdelingsbestyrelserne indkaldte til et ekstraordinært møde (et fællesmøde), og at beboerdemokratiet og spillereglerne er respekteret af alle. Her er et kort resumé af beboernes beslutninger i juni: Baunevangen, Baunevangens ældreboliger og Hvidovreparken: 1) På mødet stemte beboerne afdelingsvis om en urafstemning. I Baunevangen og Hvidovreparken var der ikke mindst 25% af de fremmødte beboere, som krævede en urafstemning. 2) I Baunevangens ældreboliger stemte beboerne for en urafstemning i deres afdeling. 3) I Baunevangen og Hvidovreparken vedtog beboerne herefter at nedlægge den nuværende hovedstation (antenneanlæg) og i stedet købe tv-signaler fra en ekstern udbyder. 4) Endelig stemte beboerne i Baunevangen og Hvidovreparken, om de ønskede TDC eller ComX som udbyder, og i begge afstemninger var der flertal for ComX. Urafstemning i Baunevangens ældreboliger: Som nævnt ovenfor besluttede beboerne i ældreboligafdelingen, at forslagene skulle til urafstemning. Denne afstemning afventer efter aftale med afdelingsbestyrelsen den endelige afklaring på, hvad der skal ske med tv-systemet. Alt i alt er demokratiets spilleregler overholdt. De fremmødte beboere stemte om urafstemning eller ej, og det er derfor ikke korrekt, når artiklen giver indtryk af, at beboerne ikke kunne få en urafstemning. Nu er situationen sådan, at overgangen til ComX afventer at opsigelsesvarslet på de nuværende tv-kanaler udløber, der forhandles med de nuværende udbydere. Det er korrekt at der efterfølgende er kommet et nyt og billigere tilbud fra TDC, og tilsvarende fra ComX. Administrationen har informeret afdelingsbestyrelserne og IT-udvalgene om dette, og der er indkaldt til møde mellem administrationen og afdelingsbestyrelserne og IT-udvalgene for at overveje situationen. Seniorkonsulent Alex Rytt, KAB

Publiceret 28 November 2007 09:56