Inge Marie Nielsen er koordinator, når unge hjælper sig selv og hinanden i samtalegrupper i Avedøre Kirke. Tilbuddet kan hjælpe unge, der ikke har nogen at tale med livets svære emner om.

Inge Marie Nielsen er koordinator, når unge hjælper sig selv og hinanden i samtalegrupper i Avedøre Kirke. Tilbuddet kan hjælpe unge, der ikke har nogen at tale med livets svære emner om.

Unge taler sig igennem en svær tid

Unge kan anonymt få hjælp til at tale om livets svære ting i samtalegrupper i Avedøre Kirke

l Ensom, mobbet eller måske med tunge problemer i familien. Det er ikke altid lige let at være ung, og hvis man går og tumler med tanker, der er umulige at håndtere alene, så er der faktisk mulighed for at få hjælp - helt anonymt. Hjælpen er en slags hjælp-til-selvhjælp, hvor unge mellem 14-25 år, sammen med en uddannet vejleder, kan få talt om, hvad der gør dagligdagen svær eller problemfyldt. Tilbuddet kommer fra Ungdommens Vel og Avedøre Kirke, der vil skabe et frirum for udsatte eller sårbare unge, som har behov for at bearbejde problemer og skabe nye løsninger - sammen med andre unge. - Hvis man er ung og ikke har nogen, man er fortrolig med, så kan der godt mangle noget, der hvor ting bliver svære at tale om, siger Inge Marie Nielsen, der er projektkoordinator for samtalegrupper for unge i Avedøre Kirke. Hun beskriver samtalegrupperne som en anderledes udgave af selvhjælpsgrupper, som hun i øvrigt har erfaring med fra et lignende projekt blandt andet i Odense. Erfarne frivillige hjælper De unge, der henvender sig for at komme i en samtalegruppe, får hjælp af voksne frivillige, der har en faglig relevant baggrund. - Det kan for eksempel være sygeplejersker, pædagoger, psykologistuderende eller socialrådgivere. Det er vigtigt, at de har en baggrund, så de kan skelne, hvis et medlem af samtalegruppen f.eks. har et psykisk problem eller et misbrugsproblem, der kræver anden hjælp, siger hun. Når unge melder sig til en samtalegruppe, bliver de inddelt efter alder. Forløbet varer et halvt år, og de emner, der bliver talt om i grupperne, er op til deltagerne. Typisk er det emner som hverdagen, skoleproblemer eller decideret mobning. Men lige meget hvad emnet er, så er det altid med en tro på, at det kan betale sig at arbejde med problemet. - Vi bygger på en antagelse om, at alle mennesker har mange ressourcer, eller har noget, der ligger og venter på at blive udviklet. Og det at sætte ord på et problem, giver mulighed for at bearbejde det, siger Inge Marie Nielsen. En travl tid Inge Marie Nielsen mener, at grunden til at nogle unge, bokser med store problemer, de ikke kan løse selv, kan skyldes et meget tidstypisk fænomen. - Vi lever i en tid, hvor succeskriteriet er, at man er sit eget projekt. Man skal være smart, hurtig og kunne komme i centrum. Man skal kunne manøvrere og træffe valg, og det kan være svært og kan marginalisere andre unge, mener Inge Marie Nielsen. Når man kommer i en samtalegruppe er det anonymt. Ens navn eller historie vil ikke blive registreret noget sted. Selve mødet i samtalegruppen varer to timer, men resultatet kan være, at den unge får nogle redskaber til at klare problemerne. - I en samtalegruppe kan de unge få fat i ressourcer i sig selv, så de kan gå ud og handle. De kan danne netværk og venskaber, og så kan de opdage, at de ikke er de eneste, der går og tumler med svære ting, siger Inge Marie Nielsen. Foreløbig ser det ud til, at der vil være en eller to grupper i gang inden 2007 er slut. Avedøre Kirke er rammen, og hvis man er ung og kunne tænke sig at komme i en samtalegruppe, kan man ringe til Inge Marie Nielsen på tlf: 41 62 44 29. Der er telefontid hver torsdag mellem 16-17. Voksne der er interesseret i at yde en frivillig indsats kan ligeledes ringe til projektkoordinatoren. Som frivillig vil man få et introkursus samt løbende supervision. key

Publiceret 28 November 2007 09:56