Nina Berrig: - Det vigigste er forebyggelse!

Nina Berrig: - Det vigigste er forebyggelse!

Vigtig information om "rygelunger"

Hvidovre er med på banen, når vi taler om KOL, siger Nina Berrig, lokalformand i Danmarks Lungeforening og medlem af Region Hovedstaden

Fornylig inviterede Sundhedscentret i Hvidovre og Lungeforeningen - som optakt til den internationale KOL dag - til møde, for dermed at sætte fokus på, hvordan man giver den bedste hjælp og forebyggelse af sygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungeledelse, også omtalt som rygerlunger). Ledende Overlæge Peter Lange fra Hvidovre Hospital fortalte om sygdommen, behandling og rehabilitering og Hvidovres kommunelæge Hanne Christensen om de nye tilbud som Hvidovre Kommune har til KOL patienter, når det gælder patientuddannelse og rehabilitering. - Hvorfor nu al den snak om KOL og hvorfor er det først nu, at KOL sygdommen er ved at komme ind i varmen? - En forklaring kan være, at en svær KOL ser men ikke ret meget til. Patienten sidder isoleret derhjemme og orker næsten ingen ting, modsat hjertepatienten, som tager aktivt del i hverdagen, og registreres af omgivelserne f.eks. "når de bliver dårlige og falder om ved stoppestedet", fortæller Nina Berrig, der er lokalformand i Danmarks Lungeforening og medlem af Region Hovedstaden. - Nye tal viser, at det totale antal af danskere som lider af KOL nærmer sig ca. 430.000. Mange danskere betaler nu prisen for mange års dårlige rygevaner. I takt med, at danskerne generelt bliver ældre og ældre og behandlingen af hjertesygdomme er blevet mere effektiv, ser vi nu rigtig mange mennesker som udvikler sygdommen KOl. Tidligere døde mange af disse mennesker af blodpropper, før KOL-sygdommen blev mærkbar.. - Lykkeligvis er Sundhedsstyrelsen - kraftigt ansporet af engagerede lungelæger og Lungeforeningen - nu på vej med behandlingsvejledninger som anbefaler, hvordan den bedst mulige behandling skal varetages. Men i virkelighedens Danmark ved vi også, at det tager tid, før disse anvisninger er nået ud i alle behandlingssammenhænge. - Derfor er det uhyre nødvendigt med information til de lungesyge. Kol-sygdommen er en kronisk sygdom, hvor det er vigtigt - ved rigtig behandling - at sygdommen ikke udvikler sig til den svære KOL, hvor sygdommen virker meget begrænsende på hverdagens udfoldelsesmuligheder. Derfor er det allervigtigste - forebyggelse i tide - at undgå, at især de unge ikke begynder at ryge, samt at flest mulige bliver bevidst om, hvilke symptomer som kan betyde, at man er ved at udvikle KOL. 25% af alle indlæggelser på vore hospitaler er KOL patienter, derfor er det så vigtigt at det bedst mulige tilbud gives, så f.eks. unødige genindlæggelser undgås. - Hvad kan jeg selv gøre? - Er man mere end 35 år, ryger - eller har tidligere røget - bliver nemt forpustet, har jævnlig hoste og ofte slim i luftvejene - Ja så bør man kontakte egen læge for at få målt sin lungefunktion. I Region Hovedstaden er vi langt med at udvikle forløbsprogrammer (vejledninger) omkring KOL, således at alle vore praktiserende læger på sigt kan tilbyde den bedst mulige patientbehandling, slutter Nina Berrig. Hør endvidere om hvad Sundhedscentret i Hvidovre kan tilbyde, og er man interesseret i at være med en netværksgruppe, kontakt Nina Berrig; nina.berrigregionh.dk;

Publiceret 28 November 2007 09:56