Søren Østergaard.

Søren Østergaard.

BRUG DET VI HAR, INDEN VI ANLÆGGER NYT

Gør dog noget ved Vestvolden i stedet, foreslår SØREN ØSTERGAARD:

Naturklagenævnet har nu underkendt projektet om anlæggelse af et rekreativt område ved Råhavnen, og så er det måske tide at standse op et øjeblik og reflektere. Hvorfor beslutter man at oprette nye rekreative områder, når man tillader grønne områder andre steder i kommunen at forfalde? Jeg har, som det vil være nogle af de forsvarsløse læsere bekendt, flere gange advokeret for, at man muliggør brug af Hvidovres del af Vestvolden som rekreativt område. Med målrettet arbejdsindsats kunne man etablere Vestvolden som et virkeligt flot stykke natur, hvor det rekreative, naturen og det historiske kunne gå hånd i hånd. Ikke nødvendigvis på en gang, men måske et afsnit år for år med tilhørende vedligeholdelse. Vi har ingen penge vil nogen nævne, og selvfølgelig skal den anstrengte økonomi tages i betragtning. Men man kunne måske med rimelighed foreslå økonomien fra det kuldsejlede projekt i Råhavnen overført til et rekreativt projekt på Vestvolden. Det kunne måske også være en ide at få området til at se bare antydningsvis pænt ud, inden vi eventuelt bruger penge til sætte lys på det. Hvidovre kommune har jo gang på gang vedstået sig både sit historiske ansvar og sin historiske bevidsthed, hvilket Historiens Hus, Projekt Historien i Gaden og Cirkusmuseet jo vidner om. At Hvidovre også gerne vil tilbyde sine borgere gode rekreative faciliteter, naturoplevelser og grønne områder er der vist heller ingen, der betvivler. Derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor man går i gang med at opdyrke nye rekreative områder, når den naturlige og moralsk rigtige løsning ligger lige for. Gør dog noget ved den Vestvold, så Hvidovres borgere kan få del i de gode oplevelser, den kunne byde på. En ren kanal, åbne grønne pladser adskilt af grønne vægge af den naturlige vækst og mindre stier førende langs vandet eller langs voldgaden. Med venlig hilsen Søren Østergaard Pottemagerporten 122 A

Vestvolden kunne blive et virkelig flot stykke natur.

Vestvolden kunne blive et virkelig flot stykke natur.


Publiceret 28 November 2007 09:56