DE KALDER DET "EN GOD BEGYNDELSE"

SUSANNE MIDSKARD med åbent brev til Kommunalbestyrelsen vedr. lukning af Børnehaven Skolestien:

Ifølge kommunens hæfte "Børnepolitik i Hvidovre 2007-2010" står der i indledningen, at en god begyndelse på livet er en vigtig ballast, når man skal klare de udfordringer, som tilværelsen byder på. Man mener, at et godt liv som barn og ung bør være fyldt med tryghed, varme, fællesskab, oplevelser og udfordringer, der gør, at barnet eller den unge udvikler sig - både i familien, institutionen, skolen, klubben og fritidslivet. Inde i hæftet nævnes en række punkter, som jeg storsmilende kan give medhold i: Især dette : "Børn og unge skal mødes med respekt, der skal være synlige voksne - nærværende, vidende og dygtige. Børn og unge skal have en tryg hverdag uden mobning. Vi vil være med til at skabe trygge miljøer for børn og unge. Skabe sammenhæng og helhed i hverdagen". Hvidovre Kommune kan ikke have mere ret i denne børnepolitik. Jeg personligt er rigtig glad for, at jeg har valgt en af de bedste institutioner for mit barn, nemlig Børnehaven Skolestien. Her er netop den tryghed, varme og fællesskabsfølelse jeg ønsker for mit barn. Her er synlige voksne, der er nærværende, vidende og dygtige. Her lærer børnene at respektere hinanden og være sammen i en dejlig atmosfære. Det er tredje gang, jeg benytter børnehaven Skolestien, og det har gennem årene været det mest ideelle for mig og mine børn. Jeg synes også, at Hvidovre Kommunes tilbud om halvdagsbørnehaver er en rigtig god idé for Hvidovres forskellige borgere. Det der gør en kommune attraktiv at bo i er, blandt andet, at man har forskellige tilbud. Hvidovre kommune har altid været kendt for en god og social børnepolitik, og det håber jeg, den vil blive ved med. Tror ikke på sin egen politik Derfor vil jeg appellere til kommunalbestyrelsen om ikke at gøre alvor af at lukke Børnehaven Skolestien, for det ville være det samme som at sige, at man alligevel ikke tror på egen børnepolitik. Hvad skal der blive af de børn, der går der nu? Skal de flyttes til andre - større - institutioner? Hvad blev der så af trygheden, helheden og sammenhængen i barnets hverdag, når man ikke længere skal være sammen med de voksne og børn man kender i betragtning af, at det er småbørn vi taler om? Venlig hilsen Susanne Midskard, Forælder i Børnehaven Skolestien

Publiceret 28 November 2007 09:56