Thorvald Jensen.

Thorvald Jensen.

DER ØDSLES MED SKATTEKRONER...

Et nyt eksempel er nedlægningen af el- og vandledninger, skriver THORVALD JENSEN:

I Hvidovre Avis' sidste udgave, svarer Teknisk Forvaltning på et læserbrev og beklager de gener, der påføres beboerne på I.C. Lembrechts Alle med, at nedlægning af vandledninger og el-ledninger har store periodeforskydninger. Mens DONG's projekt kun varer i 5 år, skal vandledningerne kun udskiftes ca. hver 100 år. Det må være en søgt forklaring. For mig at se skulle det netop være ulig lettere at koordinere arbejderne. El-ledningerne nedlægges i 55 cm dybde, mens vandledninger nedlægges i 120 cm dybde. Der er intet i vejen for, at begge ledninger kan nedlægges i det samme fortov i forskellig dybde og parralelt. Når nu begge fortove skal graves op og brolægningen lægges om, kan det kun medføre at det koster Hvidovre Kommune penge. Penge vi ikke har. Endnu et eksempel på, at der ødsles med borgernes skattekroner. Med venlig hilsen Thorvald Jensen, Lodsvej 58 B.

Publiceret 28 November 2007 09:56