Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth.

SKOLEBYGNINGERNE SKAL FORBEDRES

Ikke rimeligt at vores børn har så ringe forhold, skriver KENNETH KRISTENSEN BERTH:

Hvidovre Avis bragte den 24. oktober 2007 en velskrevet artikel om skolernes dårlige indeklima. Det er desværre et meget udbredt problem, at mange kommuner heriblandt Hvidovre har forsømt den jævnlige renovering af skolebygningerne. Det er selvfølgelig dyrt at renovere skolerne - men i sidste ende bliver det endnu dyrere, hvis kommunerne igennem længere tid undlader at renovere. Slitagen bliver blot værre og værre. Derfor er der også i kvalitetsreformen afsat et betydeligt beløb - 25 mia. kr. - til nybyggeri og renovering af offentlige bygninger. En betragtelig del af det beløb bør gå til de forsømte skoler, men samtidig må kommunerne jo også varetage sin del af forpligtelsen. Egentlig er det jo kommunerne, der har ansvaret for at renovere skolerne. Erfaringen viser, at hvis staten bare giver penge til kommunerne, så bliver de brugt til alt muligt andet end det, der var tiltænkt. Derfor bør man gentage succesen fra ældreområdet. Sidste år besluttede Dansk Folkeparti og regeringen, at for at kommunerne fremover kunne få del i de penge, der var tiltænkt ældreområdet, så skulle kommunerne dokumentere, at pengene også blev brugt på ældreområdet. Sådan bør det også være, hvis kommunerne skal have del i statslige penge til renovering af skoler. Kommunerne skal vise, at de selv afsætter penge til området, og så kan staten hjælpe til. De nedslidte skolebygninger skal forbedres. Det er ikke rimeligt, at vore børn har så ringe forhold, at de bliver syge og ukoncentrerede af at gå i skole. Derfor skal der flere penge til - formodentlig også flere end de 25 mia. kr., der er afsat, og de penge skal komme fra kommunerne. Med venlig hilsen Kenneth Kristensen Berth Dansk Folkeparti

Publiceret 28 November 2007 09:56