TRÆKKER DE TING NED OVER HOVEDET PÅ FLERTALLET?

Så bliv en brugerbevidst beboer og organiser dig! Bliv medlem i Lejernes LO, skriver BEBOERE i Hvidovreparken:

Læsningen af Byens Talerstol i Hvidovre Avis, viser med al tydelighed gennem de senere år, at det er vigtigere end nogensinde, at vi som beboere står sammen, specielt når konflikter opstår. Konflikter skabes som oftest, - når personer skal have plejet deres image, ved gennem bestyrelsesarbejde, med den magt det kan medføre, at gennemtvinge handlinger, - der bare trækkes ned over hovedet på flertallet. Som regel bliver magten udøvet af personer med dårlig indsigt i faktiske forhold. Nogen har så megen kløe i knaphullet, at de lader sig opstille og vælge, til ligegyldigt hvad, - bare de kan fortælle omverdenen at de er med i en bestyrelse, - så har det ingen betydning, at de ikke ved en "bønne", om hvad de har med at gøre. Når og hvis man så betaler Administrationen for, at tage sig af/udføre det arbejde man selv skulle have indsigt i, - ja, så går det helt galt. For det er i sidste ende bestyrelsen, der er ansvarlig.Alle har været begyndere, og ingen skal af den grund holde sig tilbage, for at gå aktivt ind i beboer- eller bestyrelsesarbejde. Når det så er sagt, er der ingen undskyldning for ikke at sætte sig ind i, hvad man har påtaget sig at arbejde med, - søge information hvor den findes, - spørge ind til man ved, hvad der tales om. Der er gentagne ekspemler på personer, som fører sig frem som "magthavere". Det er ingen skam ikke at vide, - men det er skammeligt ikke at søge viden, og i stedet binde folk historier på ærmet. Uden på nogen måde at blande os i konflikten i Friheden, kan mange beboere her nikke genkendende til ubehagelig styring og fremturen på afdelingsmøder af samme forretningsfører som ordstyrer. Da flere beboere havde udtrykt mishag og ikke ville deltage i sådanne møder fremover, rettede andre beboere henvendelse til afdelingsbestyrelsen, om at man ønskede en anden ordstyrer. En sund reaktion fra beboere, der mener, det er utilstedeligt, at en dårlig stemning skabes af en forretningsfører, som oven i købet bliver lønnet af beboerindbetalte midler - Administrationsbidraget, som jo ikke er for lidt. Siden har der været afholdt to møder uden forretningsførerens deltagelse, alt forløb i en ordentlig tone. Flere steder er afdelingsmøderne det eneste tidspunkt, hvor beboerne har mulighed for at tale sammen, men det er der ikke levnet tid til, når dagsordenen er fulgt, med økonomi osv. Alt for få steder inviteres der til "Beboersamtale-aftener". Aftener hvor man i fællesskab kunne finde frem til, hvordan man kunne ønske, afdelingen fungerede. Derfor er det nu vigtigere end nogensinde før, som beboere at stå sammen. For at blive lidt stærkere, så er et medlemsskab af Lejernes LO et godt sted at begynde (selvom man bor i Almennyttigt Byggeri). Spørg om I har Lejerforening i din bebyggelse, hvis ikke, så få en samtale med LLO om en fordelagtig gruppepris. Det er så billigt, så alle kan deltage og oveni er der støtte ved varmeafregninger, flyttesager m.m. Heldigvis er der også steder hvor afdelingsbestyrelserne fungerer rigtig godt, og demokratiet blomstrer, fordi samme bestyrelser har haft en social positiv holdning, inden de gik ind i arbejdet, ved at kodeordet for ting skal lykkes - er og bliver INFORMATION! Med venlig hilsen Beboere i Hvidovreparken

Publiceret 28 November 2007 09:56