VI SIGER TAK!

NINA THØGERSEN: SF-fremgangen lover godt for det politiske arbejde i Hvidovre:

Midt i ærgelsen over, at et lille flertal af Danmarks befolkning stadig synes, det er rimeligt, at uligheden og den uretfærdige skattepolitik skal fortsætte, er det glædeligt, at en stor del af vælgerne gav deres stemme til SF, så vi mere end fordoblede vores mandater i Folketinget. Det giver en stærk opposition, der kan gøre det yderst vanskeligt for V og K at lave de store politiske beslutninger med deres spinkle flertal. Vi vil hermed gerne takke for den store deltagelse fra medlemmerne til de aktiviteter, vi lavede under valgkampen og sige tak for den positive stemning, vi blev modtaget med ved vores uddelinger rundt om i Hvidovre. SF Hvidovre er glade for den store andel af afgivne stemmer til SF her i Hvidovre, og især for den store medlemstilgang, vi har haft siden valget blev udskrevet. Vi har fordoblet vores medlemstal, og det lover godt for det fremtidige politiske arbejde i SF Hvidovre. Vi vil i bestyrelsen arbejde for, at vores medlemmer vil få den indflydelse og medbestemmelse, som kendetegner SF's politiske arbejde og give os endnu bedre mulighed for at skabe baggrund for SF ved næste kommunalvalg. Der skal lyde et stort velkommen til alle de nye medlemmer i SF Hvidovre fra bestyrelsen. Nina Thøgersen Formand SF Hvidovre

Publiceret 28 November 2007 09:56