ØKONOMISK OVERGREB PÅ PENSIONISTERNE I HVIDOVRE

KH med åbent brev til borgmester Milton Graff:

Med undren læste jeg tilfældigt for nylig i Hvidovre Avis, at de pensionister, der havde fået indefrosset deres ejendomsskatter, nu fremover selv skal til at betale for vand, renovation m.m. fra 1.1. 2008. Og pensionisterne ville senere få nærmere besked. Så modtages et overfladisk brev fra Borgerservice dateret d. 30.10.07 - ikke engang underskrevet. Her meddeles igen, at pr. 1.1.2008 skal pensionisterne selv til at betale for ovennævnte, og så kan de i øvrigt selv regne ud, hvor meget det drejer sig om! Uforskammet! Efter at have læst et skadesløsbrev, som pensionisterne har underskrevet, kan jeg IKKE noget sted se, at det er noteret, at kommunen på noget tidspunkt senere kan ændre den underskrevne aftale til ugunst for pensionisterne, altså der står ikke, at de berørte pensionister eventuelt senere kan komme til at betale for ovennævnte. Pensionisterne har været i god tro ved at indefryse deres ejendomsskatter m.m. og har indrettet deres økonomi derefter. En sådan drastisk økonomisk ændring til ugunst for pensionisterne kan kommunen bare ikke sætte i værk. Kommunen kan gøre det for fremtidige pensionister, men ikke for de nuværende. Milton Graff, er du overhovedet klar over, hvor lav en folkepensions udbetalte beløb er til f.eks. enlige pensionister? Dette økonomiske overgreb for pensionisterne vil svare til, at regeringen f.eks. siger, at nu er der pr. dato kun halv folkepension og de, der allerede har folkepension, kun får det halve udbetalt fremover! Den holder ikke en meter i en retssal! Nu kan man frygte, at mange pensionister i Hvidovre Kommune må sælge deres huse og flytte i lejlighed. Har kommunen så lejligheder til rådighed for disse pensionister? Så kunne pensionisterne jo ellers få boligydelse, der ikke er skattepligtig! Det ville da blive væsentlig dyrere for kommunen. I øvrigt kan jeg fuldt ud tilslutte mig indlægget i Hvidovre Avis d. 21.11.07 fra Bent Schiødte Jørgensen. Og hvorfor skal pensionisterne betale for kommunens kæmpe underskud på budgetterne? Det er da ikke dem, der har handlet økonomisk uansvarligt med kommunens penge! Milton Graff: Det er en ommer. Er du iøvrigt sikker på, at du er socialdemokrat? Med venlig hilsen KH Selv boligejer - endnu

Publiceret 05 December 2007 09:53