Jens Christian Holck, Jacob Stenløkke Bendtsen, Peter Pedersen.

Jens Christian Holck, Jacob Stenløkke Bendtsen, Peter Pedersen.

Eleverne skal lære om spil næste skoleår

Politik, spil og multimediedesign på programmet

- Du kan lære rigtig meget om verden ved at studere og opleve spil og simulationer, fortæller Jens Christian Holck. Han er initiativtager til den nye studieretning i politik, spil og multimediedesign på Avedøre Gymnasium. - Min oplevelse er, at elever bliver mange gange bedre i samfundsfag, hvis de selv har prøvet ting, der ligner det, som undervisningen handler om... Jens Christian Holck taler på baggrund af erfaring. Han har stået i spidsen for nogle af de mest komplekse begivenheder i gymnasieverdenen de senere år - senest det store EU-forhandlingsspil i januar, hvor 27 professionelle forhandlingsledere stod i spidsen for Avedøres 3.g'ere. Begivenheden blev dækket for Hvidovre Avis af udvalgte 1.g og 2.g klasser. - Det er vigtigt at sige, at det her ikke kun handler om computerspil. Det meste man vil møde i studieretningen er ansigt til ansigt situationer præget af venskabelig konkurrence, fortæller han, idet han understreger, at der også vil forekomme helt almindelig undervisning. - Der er tale om en vinkling af studentereksamen. Vi lærere har givet hinanden håndslag på at gøre undervisningen så levende, udadvendt og motiverende som muligt inden for lovens rammer, fortsætter han og begiver sig ud i en lang forklaring om de spilbegivenheder, spændende undervisningsforløb og nytænkende samarbejdsformer med erhvervslivet. - Den slags undervisning er med til at skabe et ambitiøst fagligt niveau, fordi elevernes forståelsesramme bliver udvidet... Et stærkt værktøj En anden primusmotor i studieretningen er matematiklærer, Peter Pedersen. Han ser en unik mulighed for sit fag. - Matematik har en eksperimenterende side, som ikke hidtil er blevet dyrket så meget i gymnasiet. Traditionelt har matematik handlet om at regne opgaver og gennemføre beviser. Vi vil lave matematik på en utraditionel måde, fortæller Peter. - F.eks. kan man klippe et bevis for Pythagoras sætning med saks og papir eller bruge en lang række små amerikanske computerprogrammer til at afprøve tingene i virkeligheden... Men først og fremmest glæder Peter sig til at analysere de mange spil i matematik. Matematik og samfundsfag skal gennemføre et aktiespil efter den gamle opråbsnotering. - Det er her, matematik kommer ind som et rigtigt stærkt værktøj. Vi skal undersøge matematiske sammenhænge i spillet og på den baggrund lave nogle forudsigelser, fortæller han. - Det er helt centralt kernestof, men det bliver præsenteret på en særdeles anderledes og lærerig måde, end normalt, fortsætter han ivrigt... Sidste blad i studieretningens trekløver er Jacob Stenløkke Bendtsen, der underviser i det nye fag, multimediedesign. - Det er et meget praktisk orienteret fag. Man får en kort intro til, hvad man skal gøre, og så arbejder man selv, forklarer han. - Ligesom på IT-universitetet, hvor jeg er uddannet, arbejder man typisk i teams, hvor hvert enkelt gruppemedlem er "specialist" på lyd, billede eller komposition. Multimediedesign handler dog ikke kun om at lave spil. - Ud over at lave små spil og flashprogrammer selv, skal vi også lære lidt om computerspillets historie og samarbejde med folk uden for gymnasiet. Sidste år havde vi f.eks. i en anden sammenhæng et samarbejde med DR, slutter han.

Publiceret 05 December 2007 09:53